Българските домакинства имат общо спестени 69.213 млрд. лв. в банки у нас, показват данните на БНБ към септември 2022. Това представлява около 44.8% от Брутния вътрешен продукт. Сумите по депозитите се увеличават със 7.3% спрямо същия месец на 2021 г. 

Кредитите на българите са наполовина по-малко от спестяванията - 32.380 млрд. лв. Спрямо септември 2021 г. те се увеличават с 15.3%. Отчетлива е тенденцията на горещия имотен пазар и ниските лихви, които допринесоха редица българи да закупят апартамент или къща с ипотека. Това се отразява и на статистиката - най-голям дял от изтеглените борчове са именно за жилищни кредити. Ипотеките са на обща стойност от 15.795 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 18%. 

При потребителските кредити има малко по-скромно увеличение от 13,9% на годишна база и достигат обща стойност от 14.927 млрд. лв. Другите видове кредити на домакинствата са едва 400.5 млн. лева. и ръстът им е съсвсем скромен - 1,8%. 

Бизнес /с изключение на финансови институции/ 

Депозитите на нефинансови предприятия към края на септември 2022 г. са 38.902 млрд. лв. (25.2% от БВП). В сравнение със същия месец на миналата година, те са се увеличават с 23.1%.

Кредитите на бизнеса нарастват с 11.4% на годишна база през септември 2022 г. и в края на месеца достигат 40.384 млрд. лв. 

Финансови институции

При финансовите институции има отчелива разлика в тенденциите. Там депозитите намаляват, а кредитите се увеличават. 

Депозитите на финансовите предприятия намаляват с 15% на годишна база през септември 2022 година и в края на месеца достигат 3.583 млрд. лв

Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 5.828 млрд. лв. (3.8% от БВП) в края на септември 2022 година. В сравнение със септември 2021 г. те се увеличават с 20.2%.