НАП стартира информационна кампания „Къде е Бончето?“, с която да насърчава гражданите да изискват касови бележки при всяка покупка на стока и услуга. Кампанията е с целеви срок от 12 месеца.

Чрез „Фейсбук“ обществеността ще бъде информирана за ползите  от изискването и съхранението на касовите бележки.

В кампанията ще участват и много популярни личности, които ще споделят мотивите си защо винаги изискват фискални бонове и какви ползи им носи това.

Над 2.5 млрд. касови бележки са отчетени в НАП през последната една година. В последните години НАП отчита трайно увеличение на доброволното спазване на данъчно-осигурителните изисквания, като приходите от данъци и осигуровки за 2020 г. достигнаха 25 млрд. лв. – с над 700 млн. лв. повече от планираното.