Едва около половината от предприемачите у нас са увеличили възнагражденията на служителите си през последната година, за да могат те да посрещнат увеличените цени на стоките и услугите. Всеки втори представител на бизнеса продължава да се притеснява от необходимост от увеличение на работните заплати в хоризонта на очакваното присъединяването на България към еврозоната. 

Това е един от изводите от експресно проучване на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) сред нейните членове заради сериозно повишените нива на инфлацията и влиянието й върху пазара на труда. 

Масово увеличението на заплатите обаче е далеч под индекса на инфлацията - между 5 на сто и 10 на сто върху основната заплата. Всяко четвърто предприятие, от тези които въобще са коригирали заплатите, е увеличило възнагражденията с изпреварващ ръст, над инфлацията към юни 2022, която е в размер на близо 17 на сто или с нейния размер. Според 9 на сто от респондентите, увеличението е в размер на 3,3 на сто - колкото е и инфлацията за 2021 г., но това е и политика на отделни предприятия – да индексират възнагражденията, в началото на всяка година, със средногодишния размер на инфлацията, която през 2022 г. се очаква да достигне нива около 12 на сто, отбелязват от БТПП.

Близо 80% от предприемачите са повлияние от сериозно увеличение на цените на суровините и енергийните продукти. Една трета от компаниите са отложили инвестиции, за да могат да компенсират нивата на инфлацията, а при над една четвърт от фирмите оборотите са се увеличили, но размерът на печалбата им е намалял.

Съкращения е имало в 20% от фирмите, тъй като числеността на персонала играе сериозна роля в бюджета. Други посочват, че в следствие на инфлацията страната ни е загубила част от конкурентните предимства спрямо производители от ЕС.

Едва около половината от предприемачите са увеличили възнагражденията на служителите през последната година, за да могат те да посрещнат увеличените цени на стоките и услугите. Всеки втори представител на бизнеса продължава да се притеснява от необходимост от увеличение на работните заплати в хоризонта на очакваното присъединяването на България към еврозоната.

Масово увеличението на заплатите обаче е далеч под индекса на инфлацията - между 5 на сто и 10 на сто върху основната заплата. Всяко четвърто предприятие, от тези които въобще са коригирали заплатите, е увеличило възнагражденията с изпреварващ ръст, над инфлацията към юни 2022, която е в размер на близо 17 на сто или с нейния размер. Според 9 на сто от респондентите, увеличението е в размер на 3,3 на сто - колкото е и инфлацията за 2021 г., но това е и политика на отделни предприятия – да индексират възнагражденията, в началото на всяка година, със средногодишния размер на инфлацията, която през 2022 г. се очаква да достигне нива около 12 на сто, отбелязват от БТПП.

Бизнесът изразява сериозни притеснения по отношение на бъдещото развитие на инфлацията у нас и в Европа. Според някои кризата едва сега започва. 66 на сто от предприемачите не очакват инфлацията да се възвърне скоро на предкризисните нива, а над 20 на сто посочват, че очакват тя сериозно да намалее при стабилизиране на политическата обстановка у нас или при приключване на войната в Украйна. Едва 2 на сто очакват инфлацията да се възстанови до търпими нива към края на годината.