Парламентарната комисия по бюджет и финанси гласува на второ четене удължаването на действието на Бюджет 2021 до края на месец март. Окончателното решение ще бъде взето в петък в пленарна зала.

Удължаването се налага, тъй като бюджетът за тази година все още не е готов, заради идването на власт на новото правителство през декември.

Със законопроекта се удължава действието на плащания, размери и квоти, които се запазват на нивата от 2021 г. Такива са например минималният размер на основната заплата за най-ниската длъжност, базата за определяне на размера на основното месечно възнаграждение, максималният размер на държавните парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията.

Сред обхвата на законопроекта попадат още максималният размер на присъдената издръжка по Семейния кодекс и други.

Депутатите решиха още до 31 март 2022 г. не се заплаща такса за ползвана асистентска подкрепа. Таксата за ползване на услуга, заплатена в период от 1 януари 2022 г. до обнародването на този закон, се възстановява служебно.