Грандиозен гаф направи от нищо неподозираща  жена длъжник на Топлофикация, в резултат на което сметните на жената са били запорирани, срещу нея било образувано изпълнително дело, както и получила съдебни книжа от частен съдебен изпълнител, на който било възложено цялостно проучване на имущественото ѝ състояние, за да определи начин на изпълнение на дълга. Потърпевшата обаче не просто не е длъжник, но и въобще не е клиент на енергийното дружество.

През 2020 година на адреса на жената започват да пристигат документи от ЧСИ. Тя  разбира, че е обект на изпълнително дело и започва да търси правата си. Пуска жалба в Комисията за защита на лични данни, в която посочва, че „Топлофикация“ ЕАД и частният съдебен изпълнител са нарушили Закона и поради съвпадение на имената с тези на истинската длъжницата, ЕГН - то на жалбоподателката неправомерно е получено от и използвано в преписката на Тополофикация, а в съдебните книжа на ЧСИ се появявал и адрес на жената.

Жената веднага предприема действия по изпълнителното дело и скоро след това става ясно, че от дружеството, предлагащи топлинна енергия, са объркали своя длъжник, като истинския бил с идентични имена като жертвата на запори и дела.

От „Топлофикация“ ЕАД нарекли случая „допускане на техническа неточност“, но са категорични, че не се касае за неправомерно обработване на лични данни. След като станало ясно, че са объркали тотално човека, който им е длъжник, те поискали изпълнителното дело да бъде прекратено и запорите вдигнати.

Според КЗЛД обаче дружеството е нарушило Закона за личните данни, за което и му налага санкция от 2000 лева.

„При преценка на обстоятелствата по преписката Комисията намира, че за извършеното нарушение следва да бъде наложено както административно наказание „имуществена санкция”, така и да бъде издадено разпореждане на „Топлофикация” ЕАД. Намира, че следва да се наложи административно наказание „имуществена санкция“ в малък размер, който има за цел да санкционира неправомерното поведение и да дисциплинира ответната страна. Комисията като прецени факта, че нарушението на правилата за обработване на личните данни е довършено и последиците от него са настъпили за субекта на данните, и с цел да поправи настъпилите неблагоприятни последици, счете, че имуществена санкция, като мярка на административна принуда, се явява целесъобразна и ефективна мярка“, пишат от Комисията.

Частният съдебен изпълнител обаче не е виновен и не е нарушил закона, реши КЗЛД. В молбата за образуване на делото, така и в изпълнителния лист била посочена именно жената като задължено лице, при това била индивидуализирана с нейните три имена и ЕГН. Съдебният изпълнител няма задължението да проверява служебно верността на данните изложени в изпълнителния лист, а пристъпва към принудително изпълнение въз основа на данните и срещу лицата, посочени в случая от „Топлофикация“. Затова и КЗЛД  са категорични, че жалбата е неоснователна спрямо него.