Възможно е цените на жилищата в еврозоната да се надочат към хаотичен спад, предупреждава Европейската централна банка (ЕЦБ). Този риск е един от няколкото, посочени в Прегледа на финансовата стабилност на ЕЦБ, като другите включват по-високите разходи за обслужване на заемите и по-бавния икономически ръст, което вреди както на компаниите, така и на домакинствата.

Още от юли месец миналата година ЕЦБ започна да повишава лихвите от достигнатото рекордно ниско ниво с цел да се справи с инфлацията и се очаква да продължи с този курс и в бъдеще. Въпреки това, последиците от най-силния ръст на лихвите за последните десетилетия вече започват да се усещат на имотния пазар, който през десетилетията се развиваше благодарение на лесното кредитиране.

ЕЦБ отбелязва, че в бъдеще спадът на цените може да стане хаотичен, особено в страни, където ипотечните кредити с плаващи лихви преобладават и където растящите лихви по новото ипотечно кредитиране компрометират достъпността и увеличават лихвеното бреме върху съществуващите ипотечни кредити. В този контекст ЕЦБ не посочва конкретни страни, но данните сочат, че Португалия, Испания и Прибалтийските страни са сред тези, където делът на ипотечните кредити с плаваща лихва е най-висок.

Освен това, ЕЦБ предупреждава, че регионите, където институционалните инвеститори имат силни позиции на жилищния пазар, може да пострадат повече при оттегляне на капитали. Това включва градове като Берлин, части от Западна Германия и някои столици като Париж, Мадрид, Дъблин и Лисабон.

В положителен план, ЕЦБ отбелязва, че домакинствата в еврозоната се възползват от силния пазар на труда, което означава, че по-малко хора е вероятно да спрат да изплащат ипотечния си кредит поради безработица. Това допринася за по-голяма стабилност на имотния пазар въпреки предупрежденията за потенциален спад в цените.

Същевременно, растящите лихви и по-високите разходи за обслужване на заемите представляват предизвикателство за домакинствата и инвеститорите. Високите лихви по ипотечните кредити правят покупките на жилища недостъпни за домакинствата и ги правят по-малко привлекателни за потенциалните инвеститори.

ЕЦБ продължава да повишава лихвите в опит да се справи със загрижеността за инфлацията. Въпреки това, трябва да се има предвид, че тези повишения могат да доведат до по-големи затруднения на имотния пазар и да усилят натиска върху домакинствата и инвеститорите.

В заключение, ЕЦБ предупреждава за възможен "хаотичен" спад в цените на жилищата в еврозоната. Високите лихви по ипотечните кредити, по-високите разходи за обслужване на заемите и по-бавният икономически ръст създават несигурност и предизвикателства за имотния пазар. Регионите с преобладаваща ипотечна кредитация с плаващи лихви и наличие на силни институционални инвеститори може да се окажат по-уязвими. Въпреки това, силният пазар на труда в еврозоната предоставя някои стабилизиращи фактори, които могат да ограничат отрицателните последици върху способността на домакинствата да изплащат ипотечните си кредити.