Държавата планира да пласира облигации за половин милиард лева. Това става ясно от съобщение на Българската народна банка (БНБ), според което на 25 октомври ще бъде проведен аукцион за продажба на ДЦК. Емисията лихвоносни съкровищни облигации е със срочност десет години и шест месеца при 0.10% фиксиран годишен лихвен процент. 

Припомняме, че на 11 октомври бяха пласирани облигации за 500 млн. лева. Това беше най-големият търг по обем за еднократна продажба на държавен дълг до този момент.

Държавата тегли нов дълг от половин милиард леваАукционът е обявен на сайта на БНБ

След одобрението на тези поръчки, новопоетият дълг от началото на годината нарасна до 1,8 млрд. лева. Само през септември бяха пласирани държавни ценни книжа за 500 млн. лева. От началото на годината вече бяха проведени седем аукциона за продажба на лихвоносни съкровищни облигации. За един от аукционите обаче Министерството на финансите отказа поръчките заради неблагоприятни условия.