От 24 януари 2022 г. Българската народна банка пуска в обращение медна възпоменателна монета на тема „100 години от рождението на Стоянка Мутафова“ от серията „Български творци“.

Цената на монетата е 30 (тридесет) лева.

Монетата ще се продава в Българската народна банка – на две каси на пл. „Княз Александър I“ № 1 и четири каси в Касов център на БНБ на ул. „Михаил Тенев“ № 10, както и в офиси и клонове на други частни банки.

В периода от 24 до 26 януари 2022 г. включително всеки клиент ще може да закупи от Българската народна банка до 2 броя монети, след което възпоменателната монета „100 години от рождението на Стоянка Мутафова“ ще се продава без ограничения.

Характеристика: Година на емисията – 2022; Номинална стойност – 2 лева; Метал – мед, проба 999/1000; Качество – мат-гланц, висше; Тегло – 16.4 г; Диаметър – 34.2 мм; Гурт – гладък; Тираж – 4000 броя; Цена на монетата – 30 лева.