Депозитите на домакинствата и НТООД (нетърговски организации, обслужващи домакинствата) са се равнявали на 74,046 млрд. лв. или 41,9 процента от брутния вътрешен продукт (БВП) в края на април. Те се увеличават с 9,5 процента спрямо същия месец на 2022 г., съобщават от БНБ в парична статистика за април, публикувана на интернет страницата на централната банка.

Според данните в края на април депозитите на нефинансовите предприятия са 40,688 млрд. лв. или 23 процента от БВП. Това е увеличение с 21,3 процента в сравнение със същия период на миналата година.

Статистиката отчита намаление с 2,9 процента на годишна база през април на депозитите на финансовите предприятия, като в края на месеца те достигат 3,912 млрд. лв. (2,2 процента от БВП).

В края на април депозитите на неправителствения сектор (нефинансови предприятия, финансови предприятия, домакинства и НТООД са общо 118,646 млрд. лв. (67,1 процента от БВП), като годишното им увеличение е 12,8 процента.