В абсолютен противовес на световната финансова логика, лихвите по жилищните кредити у нас намаляват. Устойчивото задържане и дори поевтиняване на ипотеките се случва на фона на затягането на паричната политика в еврозоната, както и в САЩ.

Действително дори България започна затягане на кредитирането, но към момента това не резонира върху лихвите и ГПР по жилищните кредити. 

От 1 май Българската народна банка вдигна повиши основния лихвен процент на 2,77%. Освен това, за да намали инфлацията и да затегне кредитирането БНР прие увеличаване на задължителните резерви на банките, опериращи на българския пазар.

- Считано от 1 юни 2023 г. процентът на задължителните минимални резерви по привлечените от банките средства от нерезиденти се увеличава от 5 на 10 процента.

- Считано от 1 юли 2023 г. процентът на задължителните минимални резерви по привлечените от банките средства от резиденти и от нерезиденти се увеличава от 10 на 12 процента.

БНБ с важна икономическа прогноза: Лихвите по кредитите ще растат до средата на 2024 г., инфлацията да се забави до 5,6%Очаква се безработицата да продължава да намалява

Данните от края на април обаче показват намаление на лихвите и ГПР по жилищните кредити. Тепърва ще видим до края на годината дали приетите мерки за финансова дисциплина ще дадат друг ефект.

Средната годишна лихва по новите заеми за жилище през месец април намалява до 2.54%, сочат данните на БНБ. Това е най-ниското ниво на средната лихва по жилищните кредити от половин година насам. За последно по-ниски лихви бяха наблюдавана през октомври 2022 година. Оттогава насам лихвите по ипотечните заеми започнаха плавно повишение, като процесът бе обърнат през месец март тази година, за да продължи и през април.

За сравнение, средната годишна лихва по новите жилищни заеми в левове бе 2.48% през октомври миналата година, 2.55% през ноември, 2.60% през декември, 2.61% през януари, 2.65% през февруари и 2.62% през март тази година преди да падне до най-ниското ниво от 6 месеца насам през април.

Преди година, през април 2022 година, средната годишна лихва по новите жилищни кредити е била на сходно ниво с настоящето, а именно 2.57%.

Годишният процент на разходите по новите ипотечни заеми през април възлиза на 2.80%, спрямо 2.85% през предходния месец и 2.82% преди 12 месеца.

На фона на три поредни тримесечия на годишен спад на сделките с имоти у нас, според данните на Агенцията по вписванията, жилищните кредити у нас нарастват със 17.6% на годишна база през април до близо 17.3 млрд. лева.

Вижте и данни за тенденцииите на жилищния пазар:

Лихвите при потребителските кредити и депозити

Средната годишна лихва по новите потребителски кредити в левове, отпускани през април, нараства до 8.48%, спрямо 8.25% през предходния месец март. Преди година средната лихва по заемите за потребление в била 7.84%. Лихвите по потребителските заеми остават под пиковото ниво от края на миналата 2022 година, когато през декември бе отчетена средна годишна лихва по новите заеми в размер на 9.65%. Годишният процент разходи по новите заемите за потребление през април възлиза на 8.98%.

Към края на април тази година отпуснатите заеми за потребление нарастват с 11.7% на годишна база до общо 15.5 млрд. лева

Средната годишна лихва по новите депозити за домакинства, договорени в левове, нараства до 0.47% през април, спрямо 0.40% през предходния месец март. Преди година тези влогове са били договаряни при средна годишна доходност от 0.10%.

Средната годишна лихва по новите депозити за домакинства, договорени в евро, възлиза на 0.67% през април, като остава на същото ниво от предходния месец. Преди 12 месеца тези депозити са били договаряни при средна лихва от 0.08%.

Депозитите на домакинствата у нас достигат 74.046 млрд. лева към края на месец април тази година, като нарастват с 9.5% на годишна база.

БНБ с мерки срещу инфлацията, затяга кредитиранетоУвеличават се задължителните минимални резерви на банките