Около 30-40 процента от българите получават пари в плик.

Това каза пред БТА доц. д-р Люба Спасова от Института по философия и социология при Българската академия на науките (ИФС - БАН), която отчете резултатите от научно-изследователски проект на тема "Факторна детерминираност на "икономиката в сянка" в представите на българското общество". Резултатите от проекта се представят на научна конференция в БАН днес.

"Разбира се, не всички практики, защото те са най-различни, са на това ниво, но доплащането "на ръка" се споделя от около 30-40 процента, което е изключително висок процент", добави тя. Доц. Спасова посочи, че тези хора декларират официално част от сумата, докато останалата я получават в плик.

По думите й причините за това са много. Доц. Спасова уточни, че разпространеното мнение е, че работодателят е този, който инициира този процес с цел спестяване на данъци, но това се подкрепя и от работника. Също разпространено мнение е, че и за двете страни така е по-добре. Някои от хората обаче са споделили за случаи, когато това се прави и под натиск от страна на работодателя.

Според нея, за да се преодолеят тези порочни практики, ще изисква доста време. На първо място трябва да се променят културата и нагласите. Освен това трябва да се работи и върху преодоляването на недоверието към държавата и институциите.

Тя изтъкна, че една от най-сериозните причини за съгласието от страна на работника за получаването на пари в плик е високата бедност, както и рискът от безработица.

"Част от практиките лесно биха могли да бъдат идентифицирани и заловени, но когато влязат от Инспекцията по труда, те не могат да установят плащането в плик, защото това остава между двете страни, които са се договорили", заяви още доц. д-р Спасова.

Забелязва се, че над 90 процента от младите са склонни да се включат в сенчести икономически практики, допълни тя. Според нея трябва да се въведе образование, което да научи хората на техните права и задължения.