С над 50% са скочили кредитите на домакинствата между 250 000 и 500 000 хил. лева само за 1 година. Това показват последните данните на БНБ към края на септември 2022 г.

Спрямо година назад има около 0,5% намаление на нетния брой на кредити, изтеглени от домакинствата, като общият брой достига 2,827 млн. Размерът на тези кредити обаче нараства на годишна база с 15.3%, като достига 32.381 млрд. лева.

В общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 100 хил. до 250 хил. лв. с дял от 24.9%. При този размер кредити увеличението е над 23% за година и в абсолютни стойности това се равнява на над 1,5 милиона лева повече борчове. 

Големо увеличение има и при теглене на кредити между 500 000 лева до 1 млн. лева, чиято стойност е нараснала с приблизително 52%. 

Впечатление прави, че по-малките кредити в размер на до 10 хиляди лева намаляват за сметка на тегленето на по-големи суми. 

Вижте цялата структура на кредитите за домакинства и НТООД, който включва физически лица, самостоятелни предприемачи (в т.ч. еднолични търговци и самонаети лица) и нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД):

В края на третото тримесечие на 2022 г. броят на депозитите в сектора на домакинствата е 8.852 млн., като намалява на годишна база с 2.9%. Размерът на тези нараства на годишна база със 7.3% и достига 69.213 млрд. лева. С други думи по-малко хора, имат по-големи спестявания от година назад.

В общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 50 хил. до 100 хил. лв. с дял от 17.9%. Най-голямо е увеличението на депозитите в размер между 100 хил. и 200 хил. лева, които и като брой, и като стойност бележат ръст от над 16% за година. 

Също както при кредитите, и депозитите от под 10 000 лева се топят. Спестяванията над 1 милион лева са доста повече, отколкото кредитите от тези величини. За сравнение 1142 души имат в банковите си сметки 3,1 млрд. лева, докато борчовете над 1 милион са разпределени между 135 души и са на обща стойност едва 229 милиона лева.