Една публикация във фейсбук, представляваща заблуждаваща рекама, може да коства на собствениците близо 240 бона. Това се случи с производителите на бисквити Белвита. С окончателно решение Върховният административен съд потвърди санкция в размер от 236 431 лв.  за заблуждаваща реклама на „Монделийз България Холдинг“ АД.

Проучването на Комисия защита на конкуренцията през 2014  г. установи, че на Facebook-страницата си „Монделийз България Холдинг“ АД е публикувало снимки на Григор Димитров и Цветана Пиронкова, върху които е поставено логото „belVita Добро утро!“, изобразяващо собствената на „Монделийз“ търговска марка.

Комисията приема, че поведението на „Монделийз“ не съответства на добросъвестната търговска практика по отношение на начина на представянето ѝ, а именно чрез използването на снимки на известните български спортисти Цветана Пиронкова и Григор Димитров, като върху тях полага логото на марката „belVita Добро утро!“, без те да са ангажирани като рекламни лица (без да е получено тяхното съгласие за това и дори без да са уведомени за това) като по този начин въвежда в заблуждение потребителите, че последните промотират, препоръчват и харесват продукта бисквити „belVita“.

В своето решение ВАС изцяло споделя констатациите на Комисията за извършеното нарушение. Според Съда търговската марка (брандът) съставлява фирмената идентичност.

С поставянето му върху даден продукт или стока се означава принадлежността им към определен производител, разпространител и т.н. В случая чрез полагането на логото на бисквитите „belVita“ върху снимките на тенисистите се създава връзка на тези личности с продукта с цел същият да се популяризира. Представени по този начин снимките се превръщат в рекламни материали, чието ясно послание е, че известните български спортисти са негови рекламни лица, които използват, подкрепят или поддържат продукта.

Според ВАС макар да няма фактическо твърдение за подкрепа от страна на спортистите на продуктите „belVita“, е налице възможност потребителят да бъде заблуден или поне у него да се създаде съмнение за такава връзка между лицето от снимката и продукта.