България е имала най-ниските цени на месо в рамките на целия Европейски съюз през миналата година,  показват резултати от проучване на Евростат, цитирано от БНР. Страната ни е начело в класацията по евтино месо заедно с Полша, а най-високи са били цените в Дания.

Според данните на европейската статистика, цената на месото в България е била с 44% под средната за ЕС, докато в Полша е била с 47% под средните нива за единния блок. В същото време цените в Дания са били с 40% по-високи от средноевропейското ниво, следвана от Австрия с цени на местото, които са били с 37% над средното ниво, посочва Евростат.

Трябва да се има предвид, че във всички непосредствени съседи на България, независимо дали те са членове или не на ЕС, цените на месото през миналата година са били под средното европейско ниво.

Сред българските съседи цените на месото са били най-високи в Гърция, макар и с 10,4% под усредненото ниво в рамките на Европейския съюз. В Турция цените са били с 22,4% под средното европейски ниво, в Сърбия - с 39,1%, в Република Македония - с 43,4% и в Румъния - с 41,1%, показват резултатите от проучването на Евростат.

Това означава, че през 2016 година цените на месото в България са били по-ниски от тези във всички нейни съседи.