Върховният административен съд окончателно потвърди, че над 30 дружества са участвали в картел по обществената поръчка за саниране в Пловдив. 

Припомняме, че през 2021 година Комисията за защита на конкурекцията излезе с решение, в което обяви, че участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, открита с решение от 10.03.2015 г. на кмета на Община Пловдив, са извършили забранено споразумение. 

Установеното нарушение представлява картел за манипулиране на обществената поръчка с предмет извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики и на технически паспорти на сгради, и за енергийна ефективност и предписване на необходимите енергоспестяващи мерки.

Нарушението е извършено в периода 01.10.2015 – 26.06.2017г.

Припомняме, че до разкритията КЗК стига по време на друго производство за картел по поръчка в Община Търговище. При внезапна проверка в помещенията на „ВМЛ-Консулт“ ЕООД са намерени данни за наличие на съгласувани действия между предприятия и по други обществена поръчка в Пловдив. 

Започва щателна проверка за фирмите, участвали в поръчката за технически паспорти по санирането в Пловдив. 

В рамките на проучването КЗК установява, че участниците са се споразумели относно разпределянето на обектите, възлагани в процедурата, както и относно цените, които да предложат на възложителя. Споразумението има за цел пълно предотвратяване на конкуренцията при подаването на оферти в процедурата като определя печелившия участник по всяка обособена позиция и така предопределя избора на възложителя.

КЗК глоби 30 фирми заради картел при държавното саниране в ПловдивУчастниците са се споразумели относно разпределението на обектите

Изводите на Комисията се основават на събрана електронна кореспонденция между участниците, информация и доказателства от възложителите, както и от самите участници. Докладът по случая е над 200 страници. 

Участници в схемата са: „Проджект Планинг енд Мениджмънт“ ООД, ЕИК 175216595; „Ивалс – Дренски“ ЕООД, ЕИК 020658970; „Ди Ви Консулт БГ“ ООД, ЕИК 200308719; „Трансконсулт – БГ“ ООД, ЕИК 121389659; „Полисструктор“ ЕООД, ЕИК 115863227; „Енерджи Про ДМ“ ЕООД, ЕИК 202088175; „ЗС Консултпроект“ ЕООД, ЕИК 200556312; „Инфра консулт груп“ АД, ЕИК 203359423; „Графити“ ООД, ЕИК 114608558; „Енергийна ефективност“ ЕООД, ЕИК 114637595; „Супервайзер“ ЕООД, ЕИК 113061239; „Енерджи Ефект“ ЕАД, ЕИК 175052275; „ЕП Консулт“ ЕООД, ЕИК 175455625; „СМ Контрол“ ЕООД, ЕИК 175053345; „Българо-австрийска консултантска компания“ АД, ЕИК 175129387; „Корект Консултинг“ ООД, ЕИК 130063712; „Научноизследователски строителен институт – НИСИ“ ЕООД, ЕИК 121558493; „ЛЕСС“ ЕООД, ЕИК 131344267; „Йода“ EООД, ЕИК 131378957; „Контрол-Инвест“ ЕООД, ЕИК 115516283; „Микс Инженер Консулт“ ООД, ЕИК 200449564; „Пловдивинвест“ АД, ЕИК 825240527; „Стройконтрол“ ООД, ЕИК 115345455; „Тракия Гарант“ АД, ЕИК 115500069; ЕТ „Билдбой - Емил Бойчев“, ЕИК 825044133; „Софена“ ЕООД, ЕИК 131426974; „Д – Консулт“ ООД, ЕИК 130025971; „Ефектива“ ЕООД, ЕИК 202514778; „Стройнорм“ ЕООД, ЕИК 200285252; „Геоарх“ ЕООД, ЕИК 115801318; „Вигора“ ЕООД, ЕИК 115844741; „Степ“ ЕООД, ЕИК 825307933; „Архкон Проект“ ЕООД, ЕИК 131460909.

Припомняме, че Комисията освободи от санкция един от участниците в картела /„Научноизследователски строителен институт – НИСИ“/ и намали с 50% санкцията на друг /„Трансконсулт – БГ“ ООД/, заради съдействието, което двете дружества са оказали в проучването. Дружествата са подали искане и доказателства в рамките на Програмата за освобождаване от санкция/намаляване на санкции в случай на участие на предприятие в таен картел, които са подпомогнали установяването на извършеното нарушение.

Общият размер на наложените санкции е 388 687 лв.

Първоначално решението на КЗК е обжалвано пред Административен съд – София от 20 дружества. Магистратите потвърдиха санкциите за 10 дружества, но за останалите 10 те бяха отменени.

С окончателното си решение от септември 2023 г. Върховния административен съд потвържава, че има картел между всички посочени дружества и утвърждава наложените санкции от над 350 хиляди лева. 

Към настоящия момент почти всички дружества са изплатили задълженията си. По отношение на останалите дружества ще бъдат предприети мерки за принудително събиране на наложените санкции.