Пловдив е лидер по ръст на сделките с имоти ново строителство за второто тримесечие на 2022 година. Това показват данни на Националния статистически институт. 

В града под тепетата се наблюдава 83,6% ръст на броя сделки с имоти ново строителство през периода април-юни спрямо първото тримесечие на годината. Ако се разглежда общо броя сделки увеличението е с 47,6%, като по данни на Агенция по вписванията броят им в нетно изражение е 5100 /април-юни/ към 3500 покупко-продажби /януари-март/. 

Увеличението на сделките при съществуващи жилища е по-скромно - 23,2%. Това се дължи най-вече на по-свития пазар при тези жилища. В момента повечето оферти са за имоти в строеж. 

През третото тримесечие на 2022 година има спад на сделките в Пловдив, но статистиката все още не показва дали има отлив и от новото и от старото строителство. Месеците юли-септември обаче са ваканционни и по традиция се осъществяват по малко покупко-продажби. 

Иначе освен увеличение обем от сделки се вижда сериозно покачване и на общата стойност на покупко-продажбите. В Пловдив по сделки с имот са заплатени 52,4% повече пари. При новите жилища ръстът е 77,2%, а при съществуващите жилища 34,5%. Тези данни ясно показват, че има покачване на средните цени при съществуващите жилища и поевтиняване на новото строителство. Причината е т.н. пазарен механизъм на търсенето и предлагането. Повече жилища ново строителство от търсенето им - сваля цените. По-малко оферти за жилища старо строителство и много желаещи купувачи за такъв имот - вдигат цените. 

Ако погледнем година назад и сравним данните от второто тримесечие на 2022 година с тези през същия период 2021 година, ще видим, че броят на сделките е почти идентичен. Съвсем леко увеличение от 4,9% има при новото строителство, 0,9% при съществуващите жилища - или общо 2,9% ръст на покупко-продажбите на годишна база. 

Данните за общата стойност на сделките показват, че като цяло имотите в Пловдив са поскъпнали. За сравнително еднакъв брой продажби през април-юни 2022 година, пловдивчани са платили 14,6% повече пари. И тук се вижда категорично ясно, че поскъпването идва от старите имоти, чиято обща стойност по покупко-продажбите се е увеличила с цели 23,4%, въпреки, че ръстът на сделки и е незначителен. При новото строителство ръстът е едва 6,5%, което показва, че предвид приблизително същия ръст на броя сделки, няма изменения в цените на имотите.