Строители искат да могат да правят корекции в предварителните договори при строежи "на зелено", тъй като не са калкулирали ръста на строителните материали. Докато това е възможно при голяма част от жилищното строителство, където в договорите понякога е заложена такава клауза, при договорите с държавата разликата в себестойността на цените остава за сметка на бизнеса.

"Цените на строителните материали бележат невиждан ръст – между 30 % и над 100%, и е необходимо България да изработи механизъм за индексиране на стойностите на действащите договори, който да се ползва и при подписването на нови", заяви по БНР инж. Любомир Качамаков, председател на областното представителство на Камарата на строителите в България (КСБ) в София и вицепрезидент на Eвропейската федерация на строителната индустрия (FIEC).

Масово договорите с частни купувачи на "зелено" са подписвани преди няколко години, когато не е било ясно, че над 100 на сто ще поскъпне дървесината и желязото. По-малък, но чувствителен е ръстът при цената на материалите за изолация и бетона.

При договорите за обществени проекти обаче, за разлика от тези за строителство на жилищни сгради, няма клаузи за актуализация на цените при промяна на пазара.

Инж. Качамаков даде пример с проектите, финансирани  с евросредства - докато се придвижат проектите, одобрят се апликационните форми и се стигне до строителството, минават две или повече години, а в договорите са заложени стари цени. Във ВиК проектите например цените на материалите са скочили над 30 на сто, което е много сериозно увеличение.

КСБ е поискала среща със служебния премиер Стефан Янев, за да се потърси решение по договорите, в които възложител е държавата или общините. Камарата има готовност да представи информация как отделни европейски страни се справят с проблема – някои имат работещи методики за индексация, но други го решават аварийно. Например в Румъния от август с министерско постановление се позволява индексация при разплащане по вече подписани договори.