Община Марица ще получи близо 500 000 лева от държавата за реализиране на път до терен, в който ще се строи нова фабрика за електрически велосипеди. Днес Министерски съвет одобри финансирането на публична общинска инфраструктура по Закона за насърчаване на инвестиции /ЗНИ/. 

Инфраструктурата ще се изгражда във връзка с изпълнението на сертифицирания по ЗНИ инвестиционен проект за създаване на нов завод за производство на електрически велосипеди в община Марица, област Пловдив на „Лидер-96" ЕООД. Инвестицията е в размер 4 005 000 лв. за придобиване на нови дълготрайни материални и нематериални активи. За реализирането на проекта ще бъдат разкрити 25 нови работни места.

С парите ще се изградят още елементи на техническата инфраструктура вкл. асфалтиране и канализация за дъждовни води по второстепенни ул. "Възраждане" и ул. „Стефан Стамболов" в село Рогош с дължина общо с дължина 2010 м, до границите на имота, в който ще се строи заводът. За това държавата ще предостави целево финансови средства в размер до 496 427 лв. с ДДС на община Марица.

Чрез строителството на новата инфраструктура ще се улесни пътното движение в района. Новоизградената улица ще обслужва работещите предприятия в района и ще предостави по-лесен и удобен транспортен достъп на служителите, доставчиците и клиентите на компаниите.

Изграждането на инфраструктурата ще даде още по-голям тласък за бъдещето развитие на Индустриална зона „Марица" и за привличането на повече нови инвеститори, което ще окаже благоприятно влияние върху развитието на региона.