Две терена с обща площ от над 27 декара на Асеновградско шосе в Пловдив излизат на търг. Собствениците им са свързани с голямата империя на "Кино Арена", която има огромни кредити от близо 30 милиона лева от две банки, които в последствие са цесирали вземанията към "Лето инвестмънт" АД. Така огромните дългове вече са в ръцете на акционерното дружество, което от своя страна е съсобственост между американската инвестиционна компания Apollo Global Management, IFC /инвестиционното звено на Световната банка/ и българския имотен холдинг AG Capital. 

Самите терени се разполагат в карето между бул. "Найчо Цанов", бул. "Асеновградко шосе" и бул. "Цар Симеон". Единият е с големина от 21,1 дка, а другият е с размер 6,1 дка. След години опити имотите да бъдат спасени чрез множество юридически и икономически еквилибристики, имотите са прехвърлени на "Биотех пауър 2012“ АД от активите на дружеството „АТВ 2010“ ЕООД. Последната фирма е особен залог към банката и в момента е запорирано. Акционерното дружество пък е в процедура за обявяване в несъстоятелност, като е обявено за свръхзадлъжняло и неплатежоспособно.

Реалните собственици на „АТВ 2010“ са Иван Меликов и Адриана Танковска, които държат по 50% от акциите на "Александра ритейл клуб 2012"АД. Ситуацията в „Буотех Пауър 2012“ е аналогична, като по 50% от акциите са разпределени между Иван Меликов и Мария Ходжева.

Иван Меликов е сред официалните собственици на „Кино Арена“ до 2013 година, след като многомилионният бизнес беше прехвърлен от Стефан и Александра Минчеви на Иван Меликов и Иво Миликин. Към този момент Иван Меликов остава в съвета на директорите на част то дружествата в империята, както навремето постъпи Стефан Минчев. Иво Миликин пък е официален акционер във всички дружества от „Арена“.

„АТВ 2010“, правоприемник на „Рила пропъртис" е сред жертваните фирми в кръга „Арена“. Залогът върху фирмата е за 8,5 милиона евро, като чрез изпълнителни дела „Лето Инвестмънт“ се опитва да възвърне част от дълга. В някаква степен това може да се реализира чрез продажбата на 27-те декара от активите на дружеството, която първоначална тръжна цена е оценена на 7,4 милиона лева - 1,66 млн. лв за малкия и 5,75 млн. лв за големия, което представлява едва 80% от истинската им стойност. 

Години наред банките не успяваха да притиснат кредиторите да обслужват кредита, но по-всичко личи, че след като „Лето инвесмънт“ са успели да стигнат до изпълнителен лист и процедура при частен съдебен изпълнител, съвсем скоро може дълговете да започнат да бъдат погасявани на цената на разпродаване на ипотекирани имоти и заложени активи на фирми.

Междувременно обаче собственици и управители на корпорацията „Арена“ продължават да търсят всякакви способи да предотвратят такъв сценарий. Голяма част от фирмите им биват фалирани, обявявани в несъстоятелност прехвърляни от София във Стара Загора, изменяни като юридическа форма, както и по отношение собственици, акционери и мениджъри. Избират се конкретни синдици, които се разпореждат с активите на дружеството, а в крайна сметка и с уреждането на финансовите отношения.

Освен „Биотех пауър 2012“ в края на миналата година са пуснати молби за обявяване в несъстоятелност и за дружествата "Кино Арена" и "Ей Ес Ем БПС". Едни от най-мащабните ипотекирани активи на империята, освен земята в Пловдив, са теренът от 23 дка, върху който е изградено кино "Арена Младост", самата сгради на кино "Арена Младост", както и кино "Арена Запад". 

Приемането на оферти за покупка на двата терена в Пловдив ще продължи до 27 септември, а обявяването на печелившия от търга ще се състои на 30 септември.