Крупни бизнес сделки са довели до попадане на хотел „Беркут“ в ръцете на частния съдебен изпълнител Мариана Обретенова, установи проверка на TrafficNews.

Причината за продажба на спа комплекса е огромен дълг на собственика му Иван Маринов чрез фирмата „Спорттур“ ЕООД към пловдивския бизнесмен Петър Събев. Предмет на съдебния спор е сделка между двамата предприемачи за продажбата на част от веригата за бързо хранене и кетъринг „Чили“.

Преди няколко години Маринов се договаря с Петър Събев, собственик на ресторантите, да закупи част от бизнеса му. По неофициални данни става дума за сделка на стойност над 3 милиона лева. По това време Маринов вече е собственик на „Беркут“, който е ипотекиран, но кредитът по него редовно се обслужва. Не е имало индикации Маринов да е имал финансови проблеми, тъй като свързаните с него дружества в различни браншове като търговията на едро с напитки през „Бибъл Комерс“ и веригата пицарии „Верди“ поне в онзи момент са стабилни.

Маринов влиза в управлението на фирма „Виасет“, управляваща „Чили“, чрез своето дружество „Спорттур“ на 07.07.2017 година, като съсобственик с миноритарен дял от 26% или 1300 лева от общия капитал на дружеството, който е 5000 лева. Събев продължава да държи останалите 74%, както и да изпълнява функциите на управител. Уговорката била Маринов да изплаща разсрочено стойността на дяловете си в бизнеса.

Проблемът обаче е, че според Събев, Маринов не спазил договора и финансовите условия. След няколко проведени разговори, в които Събев напомнил на бизнесмена за параметрите на уговорката, казусът се пренесъл в съдебна зала, където печели дела и адвокатите му вадят изпълнителни листове.

Следват светкавични действия – в полза на Събев са наложени запори от по 300 000 лева върху дружествени дялове на четири дружества на Маринов: „Виасет“ (два запора по 300 хиляди през април и декември 2018), „Бомако“ ЕООД (дружеството, управляващо „Верди“ с капитал от 30 хиляди лева, собственост на „СПОРТТУР“), „Кавен – Ирадис“ ЕООД (Един от големите дистрибутори на известни брандове потребителски стоки у нас – 5000 капитал, собственост на Иван Маринов) и Бибъл Комерс ООД (собственост на „Спорттур“ и „Кавен-Ирадис“ с 5000 лева капитал). Последната фирма за продажба на едро пък е обявена в ликвидация в края на тази година, като времето съвпада с налагането на запорите. Активите ѝ са прехвърлени в друго дружество.

Общият знаменател е това, че Иван Маринов е управител на всички фирми, както и на самото дружество „Спорттур“ ЕООД (през което се стопанисва "Беркут"), което пък от своя страна е собственост на „К-И ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ ЕООД, чийто 50-хиляден капитал е останал изцяло в ръцете на бащата на Иван - Марин Маринов. Именно това е и фирмата, през която Иван Маринов оперира като управител и извършва сделката със Събев за „Чили“.

Проблемът е, че в активите на фирмата е спа комплексът „Беркут“. След като съдът дава на Събев нужните документи – изпълнителни листове, удостоверяващи правото на Събев да предприеме принудителни действия срещу Маринов в качеството му на длъжник, при частен съдебен изпълнител е инициирано изпълнително дело, в което под обстрел попада хотел „Беркут“.

Така върху хотела е наложена възбрана, а имотът е обявен за публична продан, като процедурата ще бъде отворена до дни. Целта е с парите от продажбата на хотела да бъдат погасени вземанията на Събев. Изниква и друга пречка в лицето на това, че спа комплексът е ипотекиран, а дружествата на Маринов – "Спорттур" ЕООД, "Бибъл Комерс" ООД и "Кавен Ирадис" ЕООД, са заложени в банка за близо 4 милиона. Затова като съ-взискател е конституирана и банката, отпуснала кредита. В резултат на това, първо тя ще трябва да получи сумите по погасяване на кредита и чак тогава ще се пристъпи към изплащане на средства към Събев, за да бъде изчистен дълга на Маринов по казуса с „Чили“.

Както TrafficNews.bg писа, първоначалната цена, от която ще започне търга за продажбата на хотел „Беркут“, е 4,8 милиона лева. В нея се включва целият терен от 18220 кв.м., заедно с всички сгради и съоръжения, разположени върху него - хотелска част, отделни къщички за настаняване от семеен тип, спа зона с вътрешни и външни басейни, ресторантска зона, спортни съоръжения и др.

Наш репортер потърси за коментар по случая двамата бизнесмени Иван Маринов и Петър Събев.

Успяхме да се свържем със Събев, който потвърди информацията, както и с неговия авокат Тонев. Адвокатът обясни, че производствата продължават и че ще бъде направено всичко възможно да бъдат обезпечени вземанията на клиента му.

"Има договор за покупко-продажба на дялове на бизнес между мен и г-н Маринов. Този договор не е изпълнен, а в него има предвидени клаузи за неизпълнение. Адвокатите ми движат правната страна на въпроса, като те за предприели необходимите действия. Нямах намерение нещата да се разивват така. Опитвах се да търся способи "со кротце, со благо", за да достигнем някакво разумно решение. За съжаление това не се случи. Въпреки моето нежелание се пристъпи до водене на дела, а за мен това не е вариант за съществуване на бизнес", посочи Събев, който продължава да бъде де юре и де факто управител на дружеството "Виасет, съответно да ръководи веригата "Чили".

Междувременно осъществихме връзка с адвоката на Маринов - Борислав Георгиев, който обясни, че не е кредитиран да дава подробности, но изложената фактология не кореспондира с фактите особено в частта по неизпълнение на договора от страна на клиента му Маринов. Защитникът сподели, че има много производства, които не са приключили и че ще може да даде информация едва след месец, когато се очаква да има развитие по казуса. 

Потърсихме за становище по казуса и самия Иван Маринов, като той пожела да се срещне с наш репортер лично, за да представи своята гледна точка. Разговорът обаче е насрочен за следващата седмица по негово желание. При осъществяването на срещата с Маринов, TrafficNews.bg ще представи и неговия разказ за бизнес отношенията му със Събев и техните правни отражения.