Първа инвестиционна банка разработи безплатен пакет от услуги за дистанционно банкиране за своите клиенти физически лица.

Новият пакет от услуги се предоставя напълно безплатно до 17 април 2020 г. и включва следните решения за дистанционно банкиране:

  • Безплатно откриване на онлайн или мобилно банкиране My Fibank + софтуерен токън;
  • Неограничен брой безплатни преводи БИСЕРА, наредени през Моята Fibank;
  • Неограничен брой безплатни вътрешнобанкови преводи между различни клиенти или собствени сметки, наредени през Моята Fibank;
  • Неограничен брой безплатни плащания на комунални услуги чрез Моята Fibank.

Fibank вече предлага редица финансови облекчения и услуги за всички свои клиенти:

"На фона на тази трудна за всички ни ситуация, екипът на банката работи в изключителна динамика и натовареност, като сме осигурили максимална грижа и превенция за служителите си и нашите клиенти. Ежедневно преглеждаме и обсъждаме нови предложения. Крайната ни цел е да подкрепим нашите клиенти, като им осигурим необходимия финансов комфорт в този труден за всички момент и оптимален спектър от услуги за дистанционно банкиране" – сподели г-н Никола Бакалов – Главен изпълнителен директор на ПИБ.

Безплатният пакет от услуги се активира автоматично и не се изискват допълнителни действия от страна на клиентите.