Потребителският кредит е най-често тегленият заем в България. Хората прибягват до него, за да направят ремонт, за покупка на по-големи стоки, например кола, или просто, защото имат нужда от по-голяма сума пари в брой. Те могат да бъдат решение за огромен брой проблеми, но трябва да бъдем внимателни, когато решим да прибегнем до такъв тип услуга.

„Трите неща, за които човек трябва да бъде нащрек при тегленето на потребителски кредит са лихва, застраховка, такси”, заяви Ина Станилова, която е мениджър бизнес клиенти в пловдивска банка.

Лихвата– фиксирана или плаваща?

Плаващата се променя спрямо индексите, с които дадена банка е решила да работи, а фиксираната гарантира, че няма да настъпят промени. Тук особено е, че при плаващата лихва предсрочното погасяване на даден заем може да бъде направено без такса, а при фиксираната се заплаща такса, която трябва да бъде уточнена. Лихвите по поребителските кредити варират и зависят от това дали лицето има превод на работна заплата, ако няма, те могат да скочат от 4,5% до 10%.

Такси

Друга особеност е дали има такса за разглеждане на документи на даден кандидат и кога се заплаща тя. Тази такса също варира, но началната й цена е 15 лева. Таксата за оценка на кредитоспособността е такса, която се удържа, за да се направи оценка на вашата кредитоспособност от експертите на банката. В повечето банки тя е между 0.5 и 1%. Например, ако теглим кредит в размер 10 000 лв. и срок на погасяване 5 години, таксата за анализ на кредитоспособността е в размер на 100 лв.

Застраховка

Третото нещо, на което трябва да се обърне внимание е дали кредитът има застраховка.  Ако има е важно да попитаме на каква стойност е, къде е включена като разход и какво покрива. Трябва да се внимава затова дали тя покрива обезщетение в случай на смърт на кредитополучателя. Тук трябва да бъдем нащрек, защото голяма част от банките предлагат застраховки по кредитите, но случай на евентуална смърт, той се унаследява. Също така трябва да проследим дали застраховката е включена в месечната вноска, или се заплаща отделно. Особено е, че за лица на възраст 65-74 години се предлага покритие на рисковете смърт или инвалидност поради злополука, но не и поради заболяване. Така, ако възрастният ви роднина (над 64 г.) е взел кредит и в резултат на заболяване се стигне до фатален изход, то не може да разчитате застрахователят да покрие дължимото по заема. Застраховките се изчисляват индивидуално при всеки кредит, като застрахователната премия е дължима еднократно и се изчислява за „Защита на кредита" като % от първоначалната сума, умножена по продължителността му в месеци, а „Защита на сметките“ се изчислява като фиксирана сума на месец,умножена по продължителността на кредита в месеци .

Накрая прочетете внимателно договора и общите условия към него преди да подпишете.Трябва да ви бъде предоставена достъпна информация в писмена форма относно общите условия, тарифите и реда, при които кредиторът предоставя потребителски кредити. Имате право да изискате и да получите екземпляр от проекта на договора, освен ако кредиторът не се откаже да ви отпусне заем.