Административният съд в Пловдив отмени решението на Общинския съвет, с което трябваше да бъде продадена земята под РУМ „Родопи”, научи TrafficNews.bg.  Преди една година общинските съветници гласуваха продажбата на парцела, върху който в момента се помещава медицинският център „Св. Анна”.  Те обаче имат само право на строеж, което е на фирмата „Виталис – 66”, а управител е Константин Тилев. В активите на дружеството е самият РУМ, но не и земята под него.

Продажбата на парцела бе гласувана на основание по чл.35 от ЗОС.В него е записано, че ползвателите на общински имоти, които имат право на строеж върху съответния парцел, могат да закупят земята.

Спор обаче предизвика цената на земята. Преди сесията теренът, който е на площ от 3,5 декара, бе с данъчната оценка в размер на 140 000 лева. Според независимия оценител към Община Пловдив пазарната стойност на имота бе 195 000 лева.

След дебат в местния парламент трябва ли Община Пловдив да се лиши от актив от 3,5 декара на  булевард „Александър Стамболийски” за  195 000 лева, Веселин Маневски от ГЕРБ предложи цената да бъде 2 милиона лева. Тя бе приета от Общинския съвет, но фирмата обжалва решението.

Според тях цената от 2 милиона лева е много повече от пазарната цена от 195 000 лева. В закона обаче ясно е записано, че цените на общинската собственост се определя от нейния принципал – ОбС.   Въпреки това съдът е отменил решението на местния парламент, но причината е в разминаване в документацията.

В официалното решение за продажба на терена е записано, че цената, която е гласувана от местния парламент е 2 милиона лева. В същото време в протокола от заседанието на сесията пише, че предложената цена от Маневски е 1 милиона лева.

Съдът е третирал, че разминаването в двата основни документа  прави решението незаконосъобразно и го е отменил. Юристите на Общинския съвет могат да обжалват  решението във ВАС, а ако не го сторят, ОбС ще трябва да гласува наново предложението за продажба на парцела.