Регистрациите на нови компании у нас намаляха с близо 10% през второто тримесечие на 2023 година. За последната една година беше регистрирано само увеличение по този показател, докато най-лоши са стойностите от началото на 2020 година, когато ковид връхлетя страната и новооткритите фирми намаляха с близо 25%. 

На фона на показателите за Европейския съюз, България показва един от най-големите спадове при регистрацията на нови бизнеси. Новорегистрираните фирми в EC намаляват с 0,6% през периода април-юни, докато в еврозоната дори се увеличават с 1,1%. 

Най-голям ръст на регистрациите има в Ирландия (50,9%), Словакия (30,2%) и Германия (9,6%). Най-рязко намаление е отчетено в Полша (11,3%), България (9,1%) и Дания (9%). Това показват последните данни на Евростат. 

В сравнение с началото на годината, през второто тримесечие в повечето сектори на икономиката има малко увеличение на новорегистрираните фирми, но и умерено свиване в строителството, настаняването и хранителната индустрия.

Именно регистрациите в последните два сектора остават под нивата от преди коронавируса. 

Фалитите - другият сериозен показател за бизнес развитието на дадена страна и функционирането на икономиката ѝ - дава сериозен повод за притеснения на Европа. 

През второто тримесечие фалитите нарастват с 8,4% в EC и с 9% в еврозоната. Обратно на тенденцията у нас е отчетен един от най-големите спадове. 

Най-голямото увеличение на банкрутиралите бизнеси се отчита в Унгария (40,8%), Латвия (24,8%) и Естония (24,6%).

България е в топ 5 на страните в Европа, където се отчита най-голямо намаление на фалитите - Кипър (-48,5%), Хърватия (-23,6%), Дания (-15,9%), България (-14,3%). 

Най-голям ръст на фалитите се отчита в секторите на настаняването, хранителната промишленост и транспорта.