Активността на пазара на имоти в България, измерена като брой сделки, се засилва през юли и август в сравнение с ковидната 2020 г., със спокойната 2019 г., а и спрямо първото полугодие на 2021 г, сочат данни на Агенцията по вписванията, предаде в. "Капитал".

През юли броят на покупко-продажбите с нотариален акт в страната - на сгради, идеални части от сгради и земи, нарастват с почти 17% в сравнение с 2019 г., а през август - с почти 25%. Средният ръст за двата месеца е 20%, като за сравнение ръстът в броя на сделките през полугодието спрямо 2019 г. беше 14%.

През юли и август тази година и в шестте големи града на България са сключени повече сделки, отколкото и през 2019 г. и през 2020 г. В Пловдив, Варна и Стара Загора ръстът продължава вече трета поредна година. В София и Русе и двата летни месеца на 2020 г. са били по-слаби, отколкото през 2019 г. Сделките в Бургас са паднали под нивото от 2019 г. единствено през август 2020 г.

СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ПРЕЗ ЮЛИ И АВГУСТ /с нотариални актове/

Най-силни ръстове в Пловдив и Бургас

Пловдив е безспорният рекордьор по ръст в броя на сделките за юли и август с увеличение от 39.4%. За сравнение, през първото полугодие нарастването беше 27% - също най-голямото сред големите градове. Пловдив е имал силен юли с 40% повече покупко-продажби, отколкото през 2019 г., а през август ръстът е бил 38.6%.

През август градът отстъпва лидерската позиция от Бургас, където сделките нарастват с 40.5%. През юли ръстът в сделките в Бургас беще 28,2%, малко по-висок в сравнение с този във Варна (28%). Средният ръст на Бургас за двата месеца е почти 35%.

Варна запазва трета позиция със среден ръст от 30% за двата месеца. И и там през август има повишение, но само с 31.6%

Със среден ръст на нивото на средния за страната - 21%, София е на четвърта позиция. В столицата през юли сделките са с почти 18% повече, а през август - с почти 22%, отколкото през 2019 г.

Със среден ръст за двата месеца от 14% Русе се представя по-добре от Стара Загора, в която нарастването е най-малко сред шестте големи града на страната - 10.5%. През юли броят на сделките в Русе е едва с 9.8% над този от 2019 г., но през август активността отскача с 18.4%. Стара Загора е единственият от шестте града, в който през август ръстът в броя на сделките от 9.8% е по-слаб в сравнение с юлския - от 10%.

Делът на големите градове от сделките нараства

Делът на шестте големи града от сделките за юли и август е 34.5% - като се е повишил с 1.5 процентни пункта (п.п.) спрямо 2019 г. Три града увеличават относителния си дял от общия брой на сделките в страната - Пловдив - с 1 п.п. до 7.17%, Варна и Бургас с половин процентен пункт - съответно до 6.6% и 3.7%. Делът на София остава съвсем без промяна - 12.66%, а на Стара Загора и Русе намалява минимално до 2% и 2.34%.

ДЯЛ НА ТОП 6 ГРАДОВЕТЕ ОТ СДЕЛКИТЕ В СТРАНАТА ПРЕЗ ЮЛИ И АВГУСТ

2021 към 2019