Промени върху уличната регулация на подробния устройствен план на Трета градска част гласуваха общински съветници днес. Те касаят най-вече бъдещите строителни дейности на вече бившият завод Каменица под тепетата.  Според промените ще се изгради още едно локално платно на булевард „Източен”, а двете перпендикулярни улици - улиците „Марин Дринов” и „Антон Тайнер” ще бъдат по 12 метра – 7 метра пътно платно и тротоари 5 метра. Втората улица ще има и директен излаз към булевард „Източен”.

Припомняме, че през декември миналата година гласуваха и новия устройствен план на бившия завод Каменица. Той напрактика позволи разделянето на парцелите и  жилищно строителство.

Допреди това „Каменица“ АД попадаше в Смесена обслужващо-производствена зона, което допускаше изграждането на различни видове площи – офисни, хотелски, търговски, а промяна на регулацията позволи и жилищно строителство.

На част от площта - 3.5 дка, „Каменица“ АД ще построи през 2017 г. модерен комплекс, включващ микропивоварна за крафт (занаятчийска) бира, музей за 135-годишната история на пловдивската пивоварна, бирария, зона за отдих и отворена амфитеатрална сцена за културни и социални събития. За останалата част от парцела от около 31 дка се търси инвеститор с визия за развитието й.

„Търсим не просто купувач на терена, а инвеститор с доказана репутация, който да поеме ангажимент за нейното пълноценно развитие по начин, който да бъде най-благоприятен за пловдивчани и същевременно да бъде неразривно свързан с духа, историята и бъдещето на тази част на града. Затова и разглеждаме опита на „Фортън“ като много ценен и способстващ успешното реализиране на проекта“, коментира тогава Антон Карлов, изпълнителен директор на „Каменица“ АД.

Снимка: Проект на студио "Д'Арк" за Нова източна порта  "КАМЕНИЦА"