Строителството, особено на жилищните сгради, ще продължи със значителни ръстове поне до края на 2020. Увеличението на цените на имотите в момента се забавя, поради увеличеното предлагане, но въпреки това не се очаква спад. Тази прогноза бе направена в рамките на Годишната среща на Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкции в България, която се проведе вчера в столицата. Това е  едно от най- големите събития за топ строителни предприемачи, инвеститори, архитекти, големи търговци и финансови институци.  На седмата поредна работна среща присъстваха над 700 представителите от бранша. 

На срещата бяха представени бяха доклади за актуалното състояние на пазара за цялата страна. Продължава бързото развитие на сградното строителство в страната. Положителната тенденция през 2018 се запазва и добавя нови 26,71% ръст.

Поредния ръст регистриран през 2018 година води до нови 6,6 млн. кв. м РЗП преминали в етап строеж, което като обем достига до нивото на 2005 г. Общото сградно строителство за изминалата година е 68% от започналото строителството през най-силната 2007 година.

Градското жилищно строителство продължава да е най-значимият сегмент, който е в основата на цялостното представяне на строителната индустрия. Отчита се ръст от 42,91%, като градските жилищни сгради, преминали в етап строеж през 2018 г., имат 3 987 692 кв. м РЗП или с 1 197 428 кв. м повече от 2017.

Динамичното изграждане на промишлените и складовите площи е другият сегмент, който обуславя ръстовете от последните години, като има увеличение от 15,58% за изминалата година с обща стартирана разгъната застроена площ 1 311 607 кв. м. Той въздейства изключително положително, не само за строителният бранш, но и за цялата микро-икономическа среда, като създава условия за цялостно развитие на икономическите показатели.

Съществен фактор през изминалата година е отбелязаният ръст при строителството на офиси, като той достига до близо 30% повече от обема за 2017. 

За първата четвърт  на годината, високото строителство в цялата страна бележи ръст 

По данни Националния Регистър за Строителство BCC.bg за първите три месеца на 2019 са стартирани с 26,31% по-голям обем площи, спрямо същия период на 2018 година. Общият обем възлиза на 1 756 532 кв. м разгъната застроена площ.

Основната причина за увеличението се дължи на два от типовете сгради – жилищни и промишлени сгради. При жилищното строителство се отчита значителен ръст от 48,38% за цялата страна, като общият обем площи достига до 1 046 665 кв. м. Най-значим принос в този сегмент се дължи на София, Пловдив, Варна и Бургас. Интересно е да се отбележи, че обемът на този сегмент достига до 82,61% от този през първото тримесечие на 2007. Съответно за водещите четири области тези съотношения са: София – 76,40%, Пловдив – 122,81%, Варна – 92,38% и Бургас – 101,50%. 

Възможностите за големи увеличения в строителството, са значително ограничени от тромавите административни и градоустройствени процедури. Има много мащабни проекти, които са на стартовата права, но поради редица административни усложнения не могат да започнат реализация.

Участниците изразиха опасения, че се увеличават инвеститорите, които нямат нищо общо със строителството и действат спекулативно, като изкривяват пазара и качеството. 

Един от основните фактори за отчетените високи ръстове през последните години във всички сектори е силният подем на промишлените сгради, които създават работни места. Без развитие на индустрията в страната нямаше да се случат и тези темпове на жилищния пазар.

 

Пловдивското  архитектурно бюро "Ер Те Консулт"за пета поредна година е абсолютен победител в  в "Класация М2“ на Националния регистър за ново строителство и реконструкции, като получи специалната награда Проектант на годината в сектор "Жилищни сгради" . Веднъж годишно Националният Регистър  – BCC.bg обявява топ Инвеститор, Проектант и Строител на годината, като тази година класацията бе обявена в рамките на фестивала WEBIT в София. 

Класацията  се прави  единствено на база реални числа за квадратни метри разгъната застроена площ, в които е инвестирано, били са проектирани, построени и завършени с акт 16. Пловдивският архитект и проектантското му бюро "Ер Те Консулт" за  поредна година са носители на приза, като за 2018 година те имат близо 130 000 кв метра завършени жилища, обществени и промишлени сгради.

В тяхното портфолио са жилищните комплекси "Корона", "Пловдив Сити Парк- Етап 1" "Пловдив Сити Парк – етап 2",  "Ер Те Консулт административна сграда" Орхидея 2 , Търговско-складова сграда на Асеновградско шосе, Оазис-6, комплексите "Елит", "Олимпия" , Информационния център на Медицинския университет , завод "Осрам" и др. 

За Инвеститор на годината е избрано столичното "Барокко Студио", а Строител на годината -  Монтаж Строителни Конструкции.