Частен съдебен изпълнител пусна на търг една втора идеални части от апетитен имот в ЖК „Христо Смирненски”. Парцелът се намира в непосредствена близост до УМБАЛ „Свети Георги” и УМБАЛ "Пълмед".

Поземления имот е разположен общо на 571 кв.м. площ на урбанизирана територия с предназначение на трайно ползване с ниско застрояване (до 10 м). Началната цена от която ще започне наддаването е 93 553.98 лв. (47 833.39 евро), което представлява 80% от оценката му.

Имотът се продава заедно с построените в него сгради – еднофамилна едноетажна къща със застроена площ от 21 кв.м и допълнително изградена самостоятелна постройка с площ от 4 км.м.

Мястото и сградите към него са в режим на съсобственост между 2 жени (собственици на по ¼ идеални части) и 1 мъж (собственик на ½ идеални части), които в момента водят дела помежду си. Върху имота има установени тежести, представляващи възбрани вписани, в АВ - Служба по вписванията.

Търгът за имота стартира на 5 февруари, като всички желаещи могат да подават офертите си с краен срок 5 март 2024 година. Внесените предложения ще бъдат разгледани на 6 март в Районен съд – Пловдив, като евентуален нов собственик ще бъде този, предложил най-висока сума.