Обявиха за продан производствен имот на "Еластика" АД, използван за производство на материали за обувната промишленост, както и голяма част от обувките, с които българската работническа класа си служи. 

Фирмата е имала производствен капацитет за 10000 тона смеси годишно. Произвеждали и по 2500 тона плътни каучукови листа или 150000 микропорести листа с дебелина 22 мм. годишно. 

Капацитетът на производството на формовани гумени ходила е бил с капацитет от цели 350 000 чифта годишно. В същия участък се произвеждало и подово покритие.

Годишният капацитет на участъка за производство на лепила е 2000 тона.

Произвеждали и по 500 000 чифта работни обувки от ПВХ или ТР годишно. 

Освен на националния пазар, продукцията на предприятието намираше добър прием и на международния пазар - Италия, Холандия, Русия, Гърция, Турция, Македония, Сърбия. Основен партньор и акционер на Еластик е Davos S.p.A. - Италия.

Имотът се намира в с. Световрачене, Столична община. Предназначението му е урбанизирана територия с начин на трайно ползване — за друг вид производствен, складов обект с площ от 44460 кв. м.

Причината за продажбата му е, че дружеството има данъчни задължения! Сума на задължението: 733625.69 лв. 

Имотът се продава заедно с цели 16 сгради, пострени на неговата територия, а именно:

1. Едноетажна промишлена сграда, с площ от 1033 кв.м.

2. Едноетажна складова база със застроена площ от 573 кв. м.

З. Складова, инфрастрктурна сграда, със застроена площ 8 кв.м.

4. Сграда за водоснабдяване и канализация, със застроена площ 96 кв. м. 

5. Едноетажен склад със застроена площ 190 кв. м. 

6. Промишлена база, със застроена площ 16 кв.м.

7. Промишлена сграда, със застроена площ 18 кв.м.

8. Склад с площ от 520 кв.м., описан през 1973 г. като склад за кожени отпадъци

9. Склад, със застроена площ 149 кв.м. 

10. Промишлена сграда, със застроена площ 41 кв.м.

11. Промишлена сграда с площ 4819 кв.м.

12. Складова база със застроена площ 685 кв.м.

13. Склад с площ от 538 кв.м.

14. Хангар, депо със застроена площ от 228 кв.м.

15. Сграда за енергопроизводство със застроена площ 73 кв.м. 

16. Двуетажна административна, делова сграда, със застроена площ 298 кв.м. 

Пазарната оценка на имота съгласно разпоредбата е в размер на 1 504 280 лв.

НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която ще започне наддаването на недвижимия имот е в размер на 1 444 108,80 лв. с ДДС, въпреки окаяното състояние на сградите там.

Наддавателните предложения ще бъдат обявени на 12.07.2019 г. в 10:30 часа, в сградата на Софийски районен съд.