Тегленето на кредит е отговорно решение, към което трябва да се пристъпи след внимателно обмисляне на необходимостта от такъв, целите, за които ще бъде употребен, бюджета на домакинството, приходите и разходите, оценка на доходите и възможността за изплащане на кредит, определяне на размера му в параметри, които ще позволят безпроблемното му обслужване. И най-отговорният кредитополучател, внимателно преценил всички тези особености и извършил прецизни изчисления, обаче не е застрахован от неочаквани ситуации и трудни извънредни събития, които да го поставят пред невъзможност да изплаща кредита. Изправен пред неспособност да обслужва заема си, пред него стои въпросът дали да изтегли нов с цел покриване на стария – рефинансиране. Взимането на нов кредит има своите плюсове и минуси, силни и слаби страни, които е важно да са известни на потребителя, за да направи информиран и правилен избор.

Безспорен плюс е възможността да се съхрани чисто кредитното досие. Забавянето на вноски по кредит, необслуженият такъв, некоректни потребителски практики се отразяват на кредитното досие в негативна посока. Лошото кредитно досие обикновено води до отказ на финансовите институции да отпуснат последващ кредит на лицето при кандидатстване за такъв. Предвид, че информацията се съхранява в Централния кредитен регистър 5 години, потребителят е важно да прецени дали чистото кредитно досие му е приоритет в следващите години или може да си позволи негативно такова за определения срок, което е непрепоръчително. Някои от фирмите за бързи кредити предлагат спасителен вариант – отлагане на вноска с до 30 дни срещу определена такса, което е чудесно решение и алтернатива на взимането на нов кредит за покриване на стария.

Друг очевиден плюс, накланящ везната към теглене на нов кредит, е спестяването на допълнителни и излишни разходи – лихви, наказателни вноски и такси, които биха били изискуеми при забавяне на вноски или необслужване на стария.

Тегленето на нов кредит за покриване на предходен е добра идея и ако е с по-изгодни условия – по-ниска лихва и месечни вноски, по-дълъг срок за погасяване, който ще даде възможност на потребителя да се справи с финансовите си затруднения и да обслужва дълга, без да застрашава бюджета си и без реална опасност отново да се окаже в същата ситуация и да попадне в кредитна спирала. Необходимо е внимателно проучване на условията и сравняването им с тези на текущия кредит, преди взимане на окончателното решение.

Рефинансирането е уместен избор, ако потребителят има множество заеми, което затруднява обслужването им. Неудобно, неизгодно и обременяващо е да се следи падежът на няколко кредита, възможни са пропуски и проблеми заради забравяне, а не само поради липса на средства. Тегленето на нов кредит при по-изгодни условия, с който да се покрият старите, е разумен избор в случая.

При спешна нужда от финанси тегленето на нов бърз кредит, чрез който да останат налични средства след покриване на стария, е лесен, бърз и безопасен начин за сдобиване с пари до минути изцяло онлайн и само срещу лична карта, без доказване на доход, без поръчители, без скрити такси и при ясни и прозрачни условия.

Недостатък на рефинансирането е удължаване на времето, в което лицето ще изплаща кредит. Друг минус е вероятността да има такса за предсрочно погасяване на стария кредит, която е нежелан разход за потребителя. Това изисква внимателно изчисление дали рефинансирането е изгодно или води до по-сериозни финансови проблеми в дългосрочен план. При невнимание, непознаване на материята и кредитните продукти има вероятност да се попадне на кредит, който е по-неизгоден от стария. Акуратният нов кредит включва по-ниски лихви и такси за целия период спрямо оставащите лихви и такси на стария заем, а откриването му е възможно и изисква само повишено внимание и точни изчисления.