Пловдивска област заема второ място в страната за най-много издадени строителни разрешителни и най-много стартирали строителни обекти за второто тримесечие на 2021 година. 

Въпреки наложените рестрикции за вадене на строителни разрешения, които изискват на практика да има изграден път и инфраструктура от съответната община, за да получат инвеститори и строители заветното "да" - Пловдив показва завиден успех не само в експанзиращи строителни работи, но и в бъдещи проекти, получили зелена светлина. 

Без строителство в полетата на Пловдив - отказват разрешителни, ако няма общински пътРазрешителни за строителство на 1 млн. кв.м РЗП издаде Община Пловдив за година

За месеците април, май и юни местните администрации на територията на областта са издали разрешителни за строеж на 243 жилищни сгради с 1056 жилища в тях и 117 017 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 6 административни сгради/офиси с 3637 кв. м РЗП и на 118 други сгради с 55 642 кв. м РЗП, показват данните на Националния статистически институт. С тези параметри за бъдещо строителство Пловдив се приближава много близо до София, която изпреварва областта по разрешения за жилищни и административни сгради.

В графа "други" обаче води Пловдив, а там попадат всички останали видове сгради, предназначени за различни дейности: производствена, търговска, транспортна, просветна, културна, спортна, селскостопанска, здравеопазване, бази за почивка и краткосрочно пребиваване (хотели, мотели, почивни домове, хижи и др. Вероятно Пловдив взима превес заради усиленото бизнес развитие на района и строежът на фабрики. 

Иначе строителство на най-голям брой нови сгради в периода април-юни е започнало в областите: София (столица) - 260 жилищни, 8 административни и 34 други сгради; Пловдив - 231 жилищни, 3 административни и 65 други сгради; София - 148 жилищни и 41 други сгради; Варна - 136 жилищни и 30 други сгради; Бургас - 88 жилищни и 32 други сгради.

В цялата страната

През второто тримесечие на 2021 г. е започнал строежът на 1 410 жилищни сгради с 5 993 жилища в тях и с 784 124 кв. м обща застроена площ, на 21 административни сгради/офиси с 19 915 кв. м РЗП и на 642 други сгради с 419 529 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават с 41.3%, а спрямо същия период 2020 година - с 44%. Започнатите административни сгради са се увеличили двойно спрямо първото тримесечие, а тяхната обща застроена площ е нараснала близо четири пъти. Започнал е строежът на 11.5% повече други видове сгради с 20.8% по-голяма РЗП.

През второто тримесечие на 2021 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 745 жилищни сгради с 9 952 жилища в тях и 1 181 550 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 26 административни сгради/офиси с 44 889 кв. м РЗП и на 1 214 други сгради с 448 862 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 12.9%, а спрямо същия период 2020 година - с 28.1%