Пловдив отново води убедително класацията за най-много нови строежи през първите три месеца на 2021 година. Това показват последните данни на Националния статистически институт.

Пандемията очевидно не спира инвеститорите. От януари до април в област Пловдив е стартирало изграждането на 168 жилищни и 60 други сгради /производствени, търговски, културни, спортни и т.н./, докато столицата остава на второ място по този показател с 142 жилищни и 14 други сгради.

Класацията за започнало строителство на най-голям брой нови сгради се допълва от областите Бургас - 121 жилищни и 34 други сгради; София /област/ - 100 жилищни и 15 други сгради; Стара Загора - 50 жилищни и 69 други сгради.

В национален план през първото тримесечие на 2021 г. е започнал строежът на 998 жилищни сгради с 5297 жилища в тях и с 660 335 кв. м обща застроена площ, на 7 административни сгради/офиси с 4 054 кв. м РЗП и на 576 други сгради с 347 418 кв. м РЗП. Новите жилищни сгради в строеж се увеличават със 17.8%, а жилищата в тях и РЗП-то съответно - с 18.9% и 24.7%, спрямо първото тримесечие на 2020 година. 

По отношение на брой извадени строителни разрешителни обаче Пловдив остава на второ място в страната с 217 разрешения за строеж на жилищни сгради, докато София води с 229 документа. 

Бургас, Варна и София област са далеч с по-ниски показатели по брой издадени документи за строеж на нови жилищни сгради - Бургас - 145, Варна - 134, и София - 125.  

През първото тримесечие на 2021 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1546 жилищни сгради с 8775 жилища в тях и 1 027 989 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 28 административни сгради/офиси с 93 208 кв. м РЗП и на 1117 други сгради с 580 046 кв. м РЗП. Данните показва, че се завръща инвеститорския интерес към изграждане на административни сгради.

В сравнение с първото тримесечие на 2020 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 14.4%, жилищата в тях - с 38.9%, а разгънатата им застроена площ - с 26.1%. Издадени са разрешителни за строеж на 27.3% повече административни сгради с 45.2% по-голяма РЗП. Издадените разрешителни за строеж на други сгради нарастват с 26.5%, както и разгънатата им застроена площ - с 22.8%.