Първата регионална иновационна долина в България беше официално регистрирана на световната карта. Тя се намира в Пловдив и ще работи в областта на биоикономиката и храните и ще бъде една от стоте такива структури в целия Европейски съюз.
Сдружение "Долина за длбокотехнологични иновации - Пловдив" постигна успех в предварителната процедура и Южен Централен район на Република България беше включен на Европейската карта на регионите, изявили интерес да изградят регионална иновативна долина и да създават партньорства с други долини.

Съгласно Новата Европейска програма за иновации ще бъдат определени до 100 региона, които се ангажират да подобрят координацията и насочеността на своите инвестиции и политики в областта на научните изследвания и иновациите на регионално равнище. Очаква се тези региони да дадат приоритет на 3-4 междурегионални иновационни проекта, включително в областта на дьбоките иновации, свързани с ключови приоритети на
EC.

„Предстои ни дълъг път и работа за изграждане на нашата регионална иновативна екосистема, за да попаднем в списъка на 100-те“, казаха от сдружението. 

През пролетта в Пловдив се проведе първата регионална кръгла маса на тема „Иновациите в дневния ред на Европа”. Събитието се състоя на територията на „Пловдив Тех Парк“ АД, като то бе иновативно както за Пловдив, така и за пловдивския регион, съобщи доц. Иво Димитров - член на Съвета на директорите на "Пловдив Тех Парк", който е и ректор на МВУИЕЛ Махатма Ганди.