За първи път имаме истинска конкуренция на пазара на труда в Пловдив. Това каза за TrafficNews директорът на една от най-големите компании за подбор на кадри Живо Николчин. 

По думите му компаниите в момента не прилагат сериозна сито към служителите си, просто защото има огромен дефицит на кадри във всички сектори. Логично заплатите растат. 

"В производството в момента работните заплати за ниски позиции са 1000 лева чисто, което е ръст с около 10% само от началото на годината", посочи Николчин. 

Затова и привличането на служители от други фирми е все по-разпространена практика. А стимулът е по-високо заплащане. 

"Служители от сектори с ниска добавена стойност, където заплатите са най-ниски, се прехвърлят в производства с по-високо заплащане. Затова например много шивашки компании напуснаха страната или просто затвориха. Перспективите за производства с ниска добавена стойност е или да се преориентират или да търсят други пазари с по-евтина работна ръка", посочи Николчин. 

По думите му заради липсата на кадри, трудовата миграция остава силна. Традиционно Пловдив привлича кадри заради голямата и добре развита индустриална зона. В производствата обаче се работи на трисменен режим, което не устройва много хора. 

По-голямата част от свободните работни места се генерират от компании, които се мащабират, но има и някои нови инвеститори на пазара, включително във високотехнологичните отрасли, което още повече ще засили конкуренцията на трудовия пазар. 

IT секторът продължава да е силно застъпен, като там заплатите остават на високи нива.

"Средната заплата е между 3000-4000 лева, но там всичко зависи от проекта и компанията и възнагражденията се движат в големи интервали от 1700 - 7000 лева месечно. В бранша има много по-голяма свобода на работа - дистанционна работа, гъвкаво работно време, затова не се отразява в такава степен върху чисто физическата миграция, колкото в производството, където такива опции липсват категорично", посочи Николчин. 

По думите му в Пловдив в момента безработицата е на рекордно ниски нива - около 3%, а това налага от работодателите да наемат кадри с ТЕЛК-ови решения. Зависимост от степента на ТЕЛК-овото решение има много специфични условия, при които служителя може да работи, а и уволнението на такива служители е изключително трудно. 

Украинците все още не са заели голям брой работни места, посочва Николчин, но очаква това да се промени. 

"Голяма част от украинците идват с децата си, което се явява проблем за започване на работа. Освен това има и сериозна езикова бариера, тъй като младото поколение не говори руски, респективно не разбира украински. Не всички хора, дошли от Украйна, пък владеят английски език, което прави комуникацията трудна", посочва Николчин. Според него обаче, след като програмите за подкрепа на бежанците свършат, неизбежно хората ще трябва да намерят работа, за да се издържат. 

По думите на Николчин не липсват търсещи работа и в чужбина. 

"Имаме хора, които пращат биографии директно от страната, в която живеят и работят, с идеята да намерят добра за тях работа в родината и да се върнат", разказва Николчин.