Малко над 16 млн. лв. подкрепа ще получат стопаните от сектор „Рибарство и аквакултури” за справяне с последствията от пандемията от COVID-19. Средствата са разпределени в три мерки след дебати с браншовите организации. Право на подкрепа стопаните ще имат по марка 1.9 – преустановяване на риболовната дейност, по марка 2.6 – подкрепа за сектора на аквакултурата заради спиране или намаляване на производството, и мярка 5.4 – преработване на продуктите от риболов и аквакултури. Това съобщи по време на извънреден брифинг министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева.

Максималната помощ и по трите мерки е до 80 хил. лв., като от нея ще могат да се възползват всички оператори, които са на светло.

„Това ще бъде първата мярка, която ще подпомогне директно собствениците на риболовни кораби. Мога да кажа само, че работим конструктивно с министерството. Имаме забележки относно дисбаланса между малки и големи кораби, но смятат, че този въпрос ще бъде изчистен“, коментира Емил Милев, представител на браншова организация. „И трите мерки, които се предлагат, ще удовлетворят хората от сектора. Хората никога няма да са доволни на 100%, но мисля, че това е една много голяма помощ. В момента всички наши фирми получават ежедневно обаждане от големите вериги, за да предлагат стоката си там. Досега продавахме повече в други страни, отколкото в нашите магазини“, каза представител на асоциацията на производителите на рибни продукти.

Тачо Пашов от националната асоциация на розопроизводителите поиска да бъде наложено на големите вериги у нас да продължат да предлагат родна продукция дори и след извънредното положение. Той също подчерта, че много чуждестранни прекупвачи идват у нас, за да зареждат родна стока, като отбелязват, че е отлични качество, а много магазини на българска земя отказват да зареждат от производителите. „Около 100 действащи риболовни кораба ще бъдат подпомогнати, като това е светлата част от бизнеса и парите ще стигнат“, коментира Емил Милев.

Основният проблем в сектора е затварянето на туристическия бранш, който е основен консуматор. През месец април има около 40% спад в продажбата на риби. От 60 до 80% е намаляла търговията на миди у нас, което е пагубно за повечето ферми по Черноморието, алармирата от бранша.

Министър Танева обяви също, че ще има помощ и за гроздопроизводителите. На тяхно разположение във винарската програма ще бъде мярка за бране на зелено в размер на 1 млн. лв. Всеки производител ще може да получи по 303 лв. на декар, ако реши да се възползва от тази възможност. Заявления ще се подават до 5 юни в Изпълнителната агенция по лозата и виното.

Целта на мярката е, ако прецени гроздопроизводителят, че ще има натиск на пазара, да изкара по-малко количество, другото да го обере на зелено. И да получи тези 303 лв. на декар, посочи Танева.

Тя припомни, че през настоящата седмица е взето решение за подкрепа и на черешопроизводителите. „България има много добре развит сектор - 10 000 хектара насаждения, 14 000 декара предстои да влязат в плододаване, добър ектор, който произвежда повече, отколкото ние национално потребяваме. Националният фонд взе решение за предоставяне на от 1 млн. лв. под формата на подкрепа на оператори, които изкупуват и преработват в рамките на 50 лв. на тон, ако те завишат изкупуваните от тях количества с повече от 30% от предходната година”, допълни министърът.