Влошаване на бизнес климата у нас през месец юли сочат данните на Националния статистически институт. Това се отнася най-вече за сектора на строителството, както и за търговията на дребно и услугите, в които не се очаква промяна на цените в следващите три месеца.

Предприемачите от строителния бранш са по-оптимистични в прогнозите си за следващите месеци. Всъщност единствено в промишлеността има подобрение в бизнес климата.  В цените има наамление на месечна база, но в сравнение с миналата година има поскъпване с над 3 на сто.