Частен съдебен изпълнител е пуснал за продажба поточна линия за производство на валцови стоманени топки на една от големите карловски компании. Поточната линия е собственост на фирмата "СМАРТБОЛ 2020", която от своя страна е еднолична собственост на карловския гигант "Електростомана 2004", - един от големите леярни заводи у нас. 

Оказва се, че от началото на тази година компанията е обявена от Пловдивския окръжен съд в несъстоятелност, като дори се разглежда евентуална свръхзадлъжнялост. 

Дружеството не разполага с ликвидни активи - парични средства и вземания за покриване на текущите си задължения. Финансовото състояние на компанията е лошо и тя не може да удовлетвори кредиторите си и държавата, като сумата на задълженията е общо в размер на над 17,8 млн. лева. Оперативната дейност на длъжника е спряна, считано от месец декември 2021. До тук се стига след големи банкови кредити, които компанията спира да обслужва, задлъжняване към НАП и контрагенти. 

"Смартбол 2020" е регистрирана едва преди две години и няколко месеца, но се повлича от съдбата на компанията майка. Така става съдлъжник по дълговете ѝ и капиталът ѝ от 4,7 млн. лева е запориран. 

Във връзка с дълговете, които фирмата е акумулирала, активите ѝ - поточната линия за стоманени топки се продава на търг от частен съдебен изпълнител. Първоначалната цена, от която ще започне наддаването за линията, е 3 051 840 лева. Срокът на търга е от 18 септември до 18 октомври, а ден по-късно ще бъдат отворени офертите. 

"Електростомана 2004" и дъщерната ѝ фирма "Смартбол 2020" имат огромна база в Карлово, където се намира и поточната линия. Действителни собственици на акционерното дружество са Николай Стефанов Събев, който държи 99,63 % от капитала на дружеството, а останалите 1000 акции се държат от Миглена Николаева Събева - негова дъщеря.