Община Раковски отдава под наем чрез явен публичен търг рибарник с площ от 253,854 дка в землището на село Шишманци.

Търгът ще се проведе на 31 януари от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация. Срокът за отдаване под наем е пет години. Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 28.01.2020 г., включително.

Начална тръжна цена за годишен наем е 18,00 лева на декар без ДДС, или общо 4 569,37 лева без ДДС за целия имот.

Желаещите да участват в наддаването трябва да внесат в касата на Общинска администрация депозитна вноска в размер на 50% от началната тръжна цена за годишен наем, а именно 2 284,69 лева без ДДС.

Стойността на един комплект тръжна документация е на цена от 30,00 лева.

Предложенията за участие в публичния търг с явно наддаване се подават до 16,30 часа на 28 януари на гише „Деловодство”, в “Центъра за информация и услуги” на Община Раковски.