Търсят се над 100 души, които да поемат щатни места и лекторски часове в училища в Пловдив и региона. Това стана ясно от новопубликуваните списъци за свободни работни места в териториалните бюра по труда в областта. 

Освен преподавателски кадри, на пазара на труда се търсят работници, лекари, готвачи и хора с всякакво образование и квалификация, както и бе специализирани умения. 

Ето и пълните списъци, сред които можете да откриете новото си работно поприще или да смените местоработата:

БЮРО ПО ТРУДА - ПЛОВДИВ

ул. “Чернишевски” № 3 ет.1

Работни места за специалисти с висше образование

10

Лекар, спешна медицина

4

Медицинска сестра

1

Офис мениджър

2

Педагогически съветник

1

Помощник-директор, учебната дейност

1

Помощник-директор, учебната дейност(Учител по Математика и Информатика и ИТ)

1

Преводач(Чешки език)

1

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

1

Старши учител, ресурсен

1

Технически сътрудник

1

Учител, гимназиален  (комбинирани програми,Учител по ТП)

1

Учител, гимназиален  (Учител по Информатика и ИТ)

1

Учител, гимназиален (История и цивилизация)

1

Учител, гимназиален (Математика)

1

Учител, гимназиален (Учител по География и Икономика)

2

Учител, гимназиален (Учител по ГЦОДУ)

2

Учител, гимназиален (Учител по ФВС)

1

Учител, гимназиален (Учител по Физика)

1

Учител, гимназиален(Учител по Философия )

10

Учител, детска градина

1

Учител, музика в детска градина

1

Учител, начален  (История)

9

Учител, начален (I-IV клас)

1

Учител, практическо обучение(Архитектура, урбанизъм и геодезия)

1

Учител, практическо обучение(Хранителни технологии, туризъм и свободното време)

1

Учител, прогимназиален  (Технологии и предприемачество)

2

Учител, прогимназиален  (Учител по Английски език)

1

Учител, прогимназиален  (Учител по Руски език)

1

Учител, прогимназиален  (Учител по Философски цикъл)

3

Учител, прогимназиален (Български език и литература)

1

Учител, прогимназиален (Изящни изкуства)

2

Учител, прогимназиален (Учител по География и Икономика)

3

Учител, прогимназиален (Учител по Математика)

3

Учител, прогимназиален (Учител по ФВС)

1

Учител, прогимназиален (Човекът и природата)

1

Учител, прогимназиален(Математика и физика)

1

Учител, прогимназиален(общообразователни предмети)

1

Учител, прогимназиален(Учител по Физика)

1

Учител, прогимназиален(Учител по Химия и ООС, Биология и ЗО и ЧП)

1

Учител, прогимназиален(Учител предриемачество)

2

Учител, ресурсен

1

Учител, теоретично обучение(Икономически науки)

1

Учител,гимназиален  (Български език и руски език)

5

Учител,гимназиален (Учител по Английски език)

1

Учител,прогимназиален (УЧИТЕЛ ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО)

1

Химик

Работни места за  средно професионално, средно общо и

основно  образование

6

Арматурист

7

Барман

2

Бояджия, сгради

1

Водач, електрокар

7

Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация)

5

Гладач

15

Готвач

27

Готвач, заведение за бързо хранене

3

Детегледачка

2

Електромонтьор

7

Електротехник, строителен

8

Заварчик

7

Зидар

1

Зидаромазач

10

Камериер/камериерка

2

Камериер/камериерка, хотел

2

Касиер

1

Книговезец

1

Козметик

7

Кофражист

10

Кредитен специалист, банка

1

Маникюрист

4

Машинен оператор, металообработващи машини

2

Машинен оператор, печатарство

18

Машинен оператор, производство на керамика и порцелан

4

Машинен оператор, производство на пластмасови изделия

14

Машинен оператор, шиене

8

Машинен оператор, щамповане на текстил

2

Механошлосер

2

Мияч, превозни средства (ръчно)

11

Мияч, съдове (ръчно)

6

Монтажник, електронни елементи

10

Монтажник, кабели

22

Монтажник, метални конструкции

70

Монтажник, самолетни конструкции

7

Монтьор, вентилационни тръби

7

Монтьор, вътрешноотоплителни инсталации

7

Настройчик, металообработващи машини с цифрово управление

3

Носач-товарач, стоки

5

Обслужващ работник, промишлено производство

9

Общ работник

20

Общ работник, промишлеността

7

Общ работник, строителство на сгради

1

Огняр

5

Опаковач

2

Оператор, преса

15

Оператор, производствена линия

1

Организатор дейности

23

Охранител

10

Пазач

1

Пазач, въоръжена охрана

1

Пакетировач

1

Перач (ръчно)

3

Помощник на учителя

1

Помощник-възпитател

1

Помощник-готвач

10

Портиер

11

Продавач-консултант

2

Производител, сувенири

5

Работник, консервиране на плодове/зеленчуци

10

Работник, правене на колбаси

6

Работник, сглобяване на детайли

10

Работник, сезонен

20

Работник, сладкарско производство

10

Рецепционист

10

Рецепционист

5

Салонен управител

24

Санитар

2

Склададжия

1

Техник поддръжка на сгради и машини

2

Техник, поддръжка на компютри

1

Технически сътрудник

5

Търговски представител

6

Фелдшер

2

Фризьор

16

Чистач/ Хигиенист

1

Шлосер

10

Шофьор, автобус

1

Шофьор, автокран

1

Шофьор, лек автомобил до 9 места

2

Шофьор, лекотоварен автомобил

3

Шофьор, товарен автомобил

 

 

 

 

БЮРО ПО ТРУДА "МАРИЦА" - ГР. ПЛОВДИВ

 

Работни места за специалисти с висше  образование:

2 рехабилитатор

7 начален учител

1 учител по география и икономика

1 учител по физика

2 учител по музика

2 учител по изобразително изкуство

1 учител по биология и химия

2 учител по история и география

1 учител по история

2 учител по география

1 учител по изобразително изкуство и труд и техника

1 учител по технологии и предприемачество

2 учител, практическо обучение

1 учител по информационни технологии

1 учител по география и икономика

1 учител по биология

5 аниматор-хотел

1 учител по философия

10 рецепционист

1 кинезитерапевт

3 учител по ФВС

3 учител детска градина

1 медицинска сестра

1 учител химия и опазване на околната среда

 

Работни места за средно  и основно образованиe:

2 пиколо

1 главен готвач

14 помощник-готвач

1 масажист

4 мияч-съдове

2 хост/хостеса

6 барман

2 фитнесинструктор

4 продавач

15 монтажник,самолетни конструкции

4 шофьор, международни превози

22 общ работник

15 оператор,производствена линия

3 чистач

16 сервитьор

10 камериер

2 сладкар

2 работник,сладкарско производство

1 водолечител

9 машинен оператор

2 работник,кухня

2 склададжия

1 товарач

3 работник,сортировач

1 техник,механик

1 електротехник

1 готвач

4 охранител

1 монтьор,електронни елементи

 

 

 

 

БЮРО ПО ТРУДА "РОДОПИ"- гр. ПЛОВДИВ

 

Работни места за специалисти с висше образование

3  Учител, начален етап на основното образование

18 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

1 Учител, детска градина

1 Учител, музика в детска градина

1 Учител, ресурсен

 

Работни места за специалисти със средно образование

1 Началник, склад

1 Склададжия

1 Пощенски раздавач(пощальон)

2 Огняр

10 Обслужващ работник, промишлено производство

29 Монтажник, изделия от метал

8 Машинен оператор, металообработващи машини

1 Работник, поддръжка

1 Работник, поддръжка сгради

1 Помощник готвач

1 Готвач

1 Сервитьор

1 Монтажник, дограма

1 Машинен оператор

1 Стоковед

 

Работни места  за специалисти с основно и по-ниско образование

2 Общ работник

5 Работник, сладкарско производство

1 Крупие

20 Шивач

2 Тракторист

1 Чистач/Хигиенист

 

 

БЮРО ПО ТРУДА – АСЕНОВГРАД

Ул. “Изложение” № 6

 

Работни места за лица със висше образование     

1 Учител по руски език и БЕЛ

1 Учител по БЕЛ

1 Учител по английски език – 408 часа

1 Лектор по английски език в начален етап – 256 часа

2 Учител, детска градина

1 Учител, физика и астрономия- 180 часа

2 Учител-лектор по изобразително изкуство

1 Учител по физическо възпитание и спорт – 216 часа

2 Учител по музика – 54 часа

1 Учител ЦОУД 5-7 клас

1 Учител по Руски език и БЕЛ

1 Учител- лектор по английски език и икономика

1 Учител-лектор философски цикъл и биология

1 Учител-лектор по химия, физика и БЕЛ

1 Учител по технологии и предприемачество – Външен лектор

1 Счетоводител

     

  Работни места за лица със средно  и  основно образование:

   4 Общ работник

1 Огняр-поддръжка

   1 Общ работник, промишлеността

   2 Сервитьор

1 Зидаромазач

   1  Готвач

   1 Барман

   7  Машинен оператор, шиене на облекла

   4 Продавач-консултант

   2 Гладач

   1 Чистач, производствени помещения

   2 Работник, покриване метални повърхности

   5 Подготвител, горница на обувки

   1 Машинен оператор

 10 Заварчик

   9 Монтажник, метални конструкции

   1 Транжор

1 Товарач

   2 Мияч, превозни средства

   1 Зидаромазач

   8 Обслужващ работник, промишлено производство

 10 Машинен оператор, вулканизиране на каучукови изделия

   2 Опаковач

   1 Настройчик на шприцмашини и сродни на тях

   4 Екструдерист

  6 Помощник, кухня

1 Печатар

  1 Мияч на съдове

  1 Крояч, текстил

  1 Боргвергист

  2 Машинен оператор, металообработващи машини

  1 Сладкар

  3 Работник, кухня

  1 Шлосер-монтьор

  5 Работник, сглобяване на детайли

  1 Монтажник

  1 Склададжия

  1 Транжор

  7 Товарачи

  1 Обслужващ, магазин

 

 

 

Работни места по схема „Младежка заетост”

 

За стажуване

 

 

1 продавач-консултант с икономическо или техническо образование

1 Машинен оператор, дестилиране на спиртни напитки

 

 

 

 

 

 

За обучение

 

 

1 продавач-консултант

 

10 охранители

 

 

1 Машинен оператор, обработка на метал/метални изделия

1 Оператор, дестилиране на спиртни напитки

 

 

   Работни места по схема „Обучения и заетост”,  Компонент II

    2 Началник смяна

    2 Техник, механик

    2 Организатор, ремонт и поддръжка

    2 Специалист, качество

   Работни места по схема „Обучения и заетост  на младите хора”,  Компонент II

 

4 Технически изпълнител

 

6 Рабатник, поддръжка

 

Работни места по НП „Активиране на неактивните лица"

4 Организатор обществено полезен труд

 

 

 

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” гр.КАРЛОВО

ул. “Меден дол” № 10

           

Работни места за специалисти с висше образованиe           

1 продавач- консултант , висше или средно образование, работа с компютър –складова програма

1 учител ФВС

1 учител по математика и физика

1 педагогически съветник – висше, магистър „Специална педагогика”, 3 г. стаж по специалността

1 учител по ФВС

5 технолог – висше машиностроене, 3 г. стаж

5 инженер, конструктор – висше машиностроене, 3 г. стаж

5 настройчик-програмист, металообработващи машини с ЦПУ – висше или средно професионално, металообработване, 2 г. стаж

3 инженер, хидравлик – 2 г. стаж по специалността

12 лекари

10 медицински сестри

1 учител по английски език

1 медицинска сестра

3 учител, начален етап

1 старши експерт  – по служебно правоотношение, висше, бакалавър, специалности от областите икономика, администрация и управление, социални дейности и право,

1 г. професионален опит или ранг V младши. Подаване на документи до 12.09.2018 г.

1 заместник-директор – магистър, ПУП, музикална педагогика, 15 г. стаж

2 учител, детска градина

1 настройчик на етикиращи машини – висше, средно, английски език на работно ниво, работа с компютър

1 заместник-директор – ПУП, магистър, музикална педагогика, 15 г. стаж

1 учител, начален етап

1 хореограф-лектор 256 часа

2 учител, детска градина

 

Работни места за специалисти с полувисше и ср.спец.образование

Работни места за лица със средно проф. , средно общо и основно образование

2 кредитен консултант – граждански договор

1 стругар-фрезист – 3 г. стаж

2 заварчик – 3 г. стаж

5 настройчик пресови металообработващи машини

3 водач, мотокар

7 шофьор, товарен автомобил /международни превози/  кат.С

3 шивач на мъжко и дамско облекло

1 помощник готвач

2 сервитьор

1 рецепционист

2 камериер

1 продавач- консултант, той и доставчик

1 продавач-консултант

4 кофражист

1 портиер, огняр, р-к поддръжка

2 заварчик, монтажник

5 пакетировач

1 оператор на бензиноколонка

1 работник,кухня

10 машинен оператор, шиене

10 работник, спомагателни шивашки дейности

10 манипулант, промишлеността

1 помощник-възпитател

1 чистач-хигиенист – 1 г. стаж

1 помощник-кухня – 5 г. стаж

2 машинен оператор, обработка на метал/метални изделия

1 помощник-готвач

 

БЮРО ПО ТРУДА - ПЪРВОМАЙ

ул." Орфей " № 14

 

Работни места за лица с висше образование:

1 учител по философия

1 учител по технологии и предприемачество

2 учител НУП в ЦОУД

1 учител НУП в ЦОУД – с английски език

1 учител по технологии и предприемачество – лектор 138ч. год.

1 учител по биология и здравно образование – лектор – 72ч.

1 учител по информационни технологии – лектор 104ч.  – 208 год.

1 учител по изобразително изкуство – лектор 190ч. год.

1 учител по човекът и природата – лектор -170ч. годишно

1 учител по физика  - лектор  - 54ч. годишно

1 учител по биология – лектор – 72ч. годишно

1 учител по изобразително изкуство – лектор – 190ч. годишно

1 учител по технологии и предприемачество – лектор – 138ч. годишно

1 учител по английски език – лектор – 346ч. годишно

3 учител по музика – лектор – 190ч. годишно

1 учител по турски език лектор  –   I - IVклас 

1 учител в ПИГ начален етап  

1 учител по френски език – лектор 

1 учител по изобразително изкуство

1 учител по биология

1 учител по технологии и предприемачество

1 учител по ФВС – лектор 242ч.

1 учител по технологии и предприемачество – 138ч. годишно

1 учител по математика – лектор 314ч.годишно

1 учител по география – лектор 123ч.годишно

1 учител по музика – лектор 136ч.годишно

1 учител информационни технологии – 70ч.годишно

2 учител детска градина

1 учител по биология и химия – лектор 139ч.годишно

1 учител по технологии и предприемачество – лектор 102ч.годишно

1 учител по география – лектор 297ч.годишно

1 учител по музика – лектор 312ч.годишно

1 учител по технологии и предприемачество – 225ч.годишно

1 учител по физика и астрономия  - лектор  - 54ч. годишно

1 учител по технологии и предприемачество – лектор 87ч.годишно

1 учител по музика – лектор 122ч.годишно

1 учител по изобразително изкуство – лектор – 122ч. годишно

1 учител в ЦОУД 1-4 клас

1 учител по ФВС  1-4 клас – лектор 128ч.

1 шофьор на автобус  - 0.5 щат

1 учител по изобразително изкуство – лектор 190ч. годишно

2 учител, начален етап – ЦДО

1 учител по технологии – лектор 138ч. годишно

 

Работни места за лица със средно професионално,средно общо и основно образование:

30 машинен оператор, шиене на облекла

4 монтажник, кабели

1 оператор, хладилна система

9 машинен оператор, производство на шоколад и шоколадови изделия

2 техник, електрически машини и апарати

7 общ работник

3 работник, производство на млечни продукти

1 продавач – консултант

2 касиер

2 водач, селскостопански машини

2 работник, производство на вино

1 шофьор, лекотоварен автомобил

2 работник, товаро-разтоварна дейност

5 обслужващ работник, промишлено производство

2 машинен оператор, дърводелството

1 опаковач

2 шофьор, автобус

2 екструдерист

1 монтажник, изделия от метал

1 пакетировач

1  чистачка

 

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” - РАКОВСКИ

бул.”Г.С.Раковски”  №108 А

 

Работни места за лица с висше образование

1 Технолог облекло

2 Учител в начален етап ГЦДО

1  Учител по ФА и ИТ

1  Учител по ФВС

1  Учител по математика и ИТ

2 Учител гимназиален етап

1  Педагогически съветник

1 Учител по англ. език в 5-7

1 Учител на ГЦДО в 5-7

1 Учител в начален етап

2 Учител подготвителна група

1 Учител в ЦДО – начален етап

 

Работни места за лица със средно образование

 3 Работник сглобяване на детайли

20 шивачки

10 оператор автоматизирана линия

5 монтажник електронно оборудване

5 общ работник – склад

15 пакетировачи

1 технолог ,облекло

1 търговски представител

20 оператор производство

4 машинен оператор на преса

 1 работник склад

1 мотокарист

3 оператор дървени машини

 

Работни места с основно образование

6 общ работник консервна фабрика - жени

 

Бюро по труда - Пазарджик

Ул. “Екзарх Йосиф” № 15 А

 

Работни места за специалисти с висше образование:

2 асистент, офис на управителя

1 медицинска сестра

1 технолог, мляко и млечни продукти      

1 технически изпълнител

1техник,технолог мляко и млечни продукти

1 педагог

1 психолог /0,5 щ/

1 счетоводител /с опит/

1 специалист труд и работна заплата

1 оперативен счетоводител

2 учител бел

8 учител начален етап

3 учител начален етап ЦДО

1 учител/Български език/    

1 учител по английски език

2 учител/старши учител/

1 учител,детска градина

1 учител,фризьорски и козметични услуги

1 учител,ФВС

1 учител по БЕЛ,АЕ и Немски език

1 учител ИИ

1 учител технологии и предприемачество

1 ръководител на направление”информационни и комуникационни технологии”

1 учител, теоретично обучение

 

Лекторски часове

2 учител/Изобразително изкуство/- 162ч/136ч 

1 учител/Руски език/-119ч                

2 учител/Музика/-190ч/136ч                                                                                                         

1 учител/История и Цивилизация/-136 ч

1 учител/География и Икономика/-174 ч

1 учител/Биология и ЗО/-72ч

1 учител/ФВС/  -234ч 

2 учител/Български език/ -/1-170ч ; 1-0,5щат/   

1 учител /Математика/ -280ч      

1