Голяма фирма за преработка на зеленчуци е избрала промишлената зона на Пловдив за разрастването на бизнеса си. Новият инвестирор ще направи вложение от 14 милиона евро в изграждане на складова и производствена база в Тракия икономическа зона /ТИЗ/ в землището на село Калековец, съобщиха кметът на Община Марица Димитър Иванов и Пламен Панчев, изпълнителен директор на ТИЗ.

Инвестицията ще бъде осъществена на два етапа. Първият е изграждането на логистичен център и специализиран склад за пресни плодове и зеленчуци с обща площ 55 000 кв.м и застроена площ 1 000 кв. м. Прогнозната стойност е 4 милиона евро. 

Преработвателно предприятие за производство на плодови и зеленчукови концентрати на стойност 10 милиона евро е вторият инвестиционен етап. То ще е върху 45 000 кв. м, от които 7 000 кв. м разгъната застроена площ. Заводът ще е с високотехнологично италианско оборудване и в него ще се преработват зеленчуците до пюрета – като доматено пюре, например, а плодовете до мус – като ябълков мус, конкретизира кметът Димитър Иванов. 

Очаква се реколтата от 2020 година да бъде преработвана именно край Пловдив, такива са и сроковете за строеж.

Изборът на мястото на втората фабрика на „Балкан Агрикалчарал“ в село Калековец е направен след проучване на условията, предлагани от община „Марица“ и ТИЗ. Друг сериозен мотив е фактът, че в Пловдивска област са регистрирани най-много производители на плодове и зеленчуци в страната.

Димитър Иванов съобщи, че през 2018 година администрацията на Община „Марица“ е издала общо 230 разрешителни за строеж предимно на нови и разширяване на вече съществуващи индустриални предприятия. Появата на инвеститор в областта на преработката на плодове и зеленчуци ще реши един от най-значимите проблеми на фермерите от региона – изкупуването на произведената продукция, подчерта кметът на общината.