Март месец се оказа пагубен за хотелиерския бизнес в Пловдив и страната. Въпреки че дейността на местата за настаняване реално никога не е прекратявана категорично със заповед, логично рестриктивните мерки за пътуване, както към България така и в рамките на страната, съчетано с препоръките за стоене вкъщи и строгите противоепидемиологични мерки, обхванали почти цяла Европа, дадоха много негативно изражение върху бизнеса и буквално затвориха почти всички места за настаняване.

Реално погледнато хотелите функационираха нормално до 13 март, а след това започнаха един по един да затварят очи поради липса на клиенти. Така за целия месец местата за настаняване в Пловдив отчитат спад на общият брой на нощувките - общо 30 700 или с 59,6% по-малко спрямо март 2019. 26,2 хил. от тях са реализирани от български граждани, a чужденци са реализирали едва около 4500 нощувки. 

Едва около 16 300 човека са пренощувалите в места за настаняване в област Пловдив през март 2020 г. и така спадът на посетители възлиза на близо 62% спрямо март 2019. Под 2000 чужденци са отчетените нощуващи в Пловдив и региона, а всички останали нощувки са реализирани от нашенци. 

Логично, приходите от този бранш са се сринали сравнително със същите процентни ставки. Приходите от нощувки в Пловдив през март 2020 г. са едва 1.6 млн. лв., като от български граждани те са 1.3 млн. лв., а от чужди - 0.3 млн. лева. В сравнение с март 2019 г. е регистрирано намаление на приходите от нощувки с 58.9%, съответно от чужди граждани с 68.7% и от български с 56.0%.

Ситуацията в Пловдив е огледало на ефекта от блокирането на сектора на туризма заради пандемията на COVID-19 в цялата страна. През март 2020 г. в условията на извънредно положение, обявено на 13.03.2020 г., в страната са функционирали 1 662 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през март 2020 г., е 381.0 хил., или с 56.4% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голям спад на нощувките (с 58.9%) се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди. През март 2020 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 71.9% от общия брой нощувки на чужди граждани и 37.0% - на българи. Приходите от нощувки за целия бранш са около 21.1 млн. лв., или с 56.6% по-малко в сравнение с март 2019 година.