Над една четвърт от жилищата в Пловдив са празни. Пустеещите имоти в града под тепетата са малко над средните стойности за градските райони в страната, а именно 25%. Данните са изнесени в нов доклад на Световната банка. 

Според националното преброяване на населението през 2011 г. в България има около 3,9 милиона жилища, 66% от които са в градските райони и 34% са в селските райони. Жилищния фонд за област Пловдив наброява 318 569 домове, от които 222 806 в града, а 95 763 по селата. Така приблизителния брой на регистрираните като "празни" жилища във втория по големина град в Българие е малко под 60 хиляди, а за област Пловдив броят им скача до над 80 хиляди. 

За страната има много високи нива на незаети или „необитаеми" жилища - около 1,2 милиона жилищни единици, което е повече от 30% от жилищния фонд на страната. 43% от жилищата в селските райони и 25% от жилищата в градските райони са вакантни.

Намаляването на населението в селските райони и малките градове, а оттам и на намаляващото търсене на жилища за наемане или покупка, е една от изтъкнатите причини за огромния брой празни имоти.

Друго обяснение за този висок процент на незаетост на жилищата може да се крие в самите данни –поради два аспекта: първо, тези данни са от 2011 г., една от най-върховите години на световната финансова криза в България, когато пазарът на имоти бе подтиснат. И на второ място, данните за "необитаеми жилища", събрани от НСИ, включват вили, ваканционни жилища, хотелски апартаменти и такива - по-преобладаващи по крайбрежието на Черно море - които не са непременно "жилищни единици" в традиционния смисъл на думата. Така че числата може да са малко преувеличени.

За Пловдив обаче тези мотиви са по-скоро неоснователни. Може да се отбележи, че по-скоро има две причини за значителния брой имоти, обявени като незаселени. Една от тях е практиката за отдаване на наем на апартаменти без представен пред държавата договор.

Втората причина е въздържането от продажба от страна на инвеститори и строителни предприемачи в определени моменти с цел изчакване на поскъпване на имотния пазар.

Трета причина е, че все повече хора инвестират парите си в недвижимо имущество, като целите са единствено търговски. Така голяма част от закупените апартаменти трудно намират свои наематели. За периода от 2001 до 2011 населението на Пловдив се е стопило с малко над 32 хиляди души. 

Притеснително висок е делът на така наречените "излишни" жилища. Ако в Пловдивска област домовете са  318 569, а домакинствата 265 631, данните на Световната банка сочат, че излишните жилища са 52 938 или близо 20% от жилищния фонд. Числата показват, че дори в гъсто населени райони като Пловдивския, строителството изпреварва реалната нужда.

Въпреки това продължава да се наблюдава практиката за живеене в едно жилище от повече от едно домакинство или така нареченото пренаселване на жилището. Именно поради тази причина необитаемите жилища за 25%, а излишните 20%, реално около 5% от жилищата за нужни, за да се разпределят домакинствата по едно в дом. 

Строителството е в разгара си, но има ли кой да заживее в бетонните крепости?

Междувременно обаче разрешителните за строеж на нови сгради в Пловдив са се увеличили с 379 за третото тримесечие на 2017 година. Това показват данни на Националния статистически институт. 239 от издадените от Общинската администрация в Пловдив разрешителни за строеж са за жилищни сгради. Така застроената жилищна площ ще се увеличи със 180 000 квадрата. Издадените разрешителни са за 1 370 нови жилища. Въпросът е кому са нужни тези масиви от бетонни домове, предвид че е отчетен такъв голям излишък. Ще се увеличи ли делът на пустеещите жилища?

Тепърва предстои да проследим тенденциите на имотния пазар през новата 2018 година. Засега обаче, предвид че през първите 9 месеца на годината сделките с имоти са намалели с 4%, а цените на жилищата в Пловдив растат значително, пазарът не обещава желаното от инвеститорите и строителните предприемачи развитие. 

Още за тенденциите на имотния пазар в Пловдив и застрояването на фона на данните за излишък и "необитаеми" жилища, очаквайте в TrafficNews.bg