Пандемията от COVID-19 не е засегнала строителния бранш в Пловдивска област. Напротив, през второто тримесечие на тази година, в разгара на кризата, секторът бележи ръст. Наблюдава се значително увеличение на започнатите нови жилищни сгради. Също така областта е на първо място в страната с най-голям брой издадени разрешителни за строеж, като отново изпреварва София, Варна и Бургас.  

За периода от април до юни в Пловдивска област е започнал строежът на 178 жилищни, 5 административни и 62 други сгради. Спрямо предходното тримесечие се наблюдава увеличение на започнатите жилищни сгради с 21.9%, на жилищата в тях - с 97.9%, а на общата им застроена площ - с 88.6%. Броят на започнатите други сгради намалява с 11.4%, а общата им застроена площ - с 41.1%. Любопитното е, че и в сравнение със същия период на 2019 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават, при това с 14.8%, жилищата в тях - над два пъти, а общата им застроена площ - със139.8%. При административните сгради увеличението е с 66.7%, а тяхната разгърната застроена площ - над шест пъти. Това показват последните данни на Териториално статистическо бюро „Юг”.

Традиционно най-активно се строи в община Родопи. За три месеца в Родопската яка е направена първа копка на 63 къщи и 12 други сгради. Следват Пловдив с 41 жилищни сгради с 600 жилища в тях и 11 други сгради, Марица (21 къщи и 12 други сгради) и Раковски (15 жилищни сгради с 18 жилища в тях и 11 други сгради).

244 пък са издадените разрешителни за строеж в Пловдивска област през второто тримесечие на годината. В София (град) те са 210, във Варна - 145, в София област - 113, а в Бургас - 86. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в София (град) - 1843, следвани от областите Пловдив - 1109, Варна - 913, Кърджали - 377, и Бургас - 340.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради в Пловдивско нарастват с 21.4%, жилищата в тях - с 58.2%, а общата им застроена площ -с 48.7%. Броят на разрешителните за строеж на административни сгради бележи увеличение с 55.6%, но при другите сгради има спад със 7.9%. В сравнение с второто тримесечие на 2019 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват със 7.2%, но при административните сгради увеличението е почти двойно.

Отново община Родопи е с най-голям брой разрешителни за строеж – общо 83. Следват Пловдив - с 58, Марица - с 65, и Асеновград – с 32.

Ако търсите имот, може да разгледате офертите на TRAFFIC PROPERTIES