Предприятията в металургичния сектор успяха в пъти да намалят потреблението си на електроенергия, но настоящият скок в цените ще се отрази негативно на всякакви бъдещи инвестиции в модернизирането на производствата. Това заяви в ефира на Bloomberg TV Bulgaria Политими Паунова, изпълнителен директор на Българска асоциация на металургичната индустрия.

Секторът не може да прехвърли риска от увеличението на електроенергията върху потребителите, защото предлага продукцията от метали на борсата в конкуренция със световните компании“, категорична е тя.

Европейската индустрия е излязла с документ, в който излагат основните причини за настоящата ситуация. Това са дисбалансът на пазара на природния газ, сезонните фактори за производството от ВЕИ, изключването на мощности на АЕЦ, и ръстът в цените.

"Налага се актуализация на правилата за работа на енергийните пазари с оглед създаване на условия за гарантиране на инвестициите в по-дългосрочен план. Говори се за мониторинг на този пазар, за да не се създават прекомерни надежди, че той ще се регулира сам. Свидетели сме на доста изкривявания, включително и в България", каза Паунова и даде за пример проведения търг за количества от АЕЦ, който е бил изкупен от търговците, а не е достигнал до индустрията.

Според експерта, предложените мерки не решават в перспектива проблемите и трябват по-генерални мерки.

Има производства, в които енергията е от порядъка на 40% от разходите – никакво друго перо не може да покрие тази увеличена стойност“, коментира Паунова.

Тя смята, че това, което ни прави по-различни от конкуренцията в Европа е, че в България не се прилагат някои практики, които са разрешени от Европейската комисия.

Паунова съобщи, че това са финансовият механизъм за компенсация на непреките разходи за въглеродни емисии и извънборсовите договори за доставка на енергия.

"Нашите конкуренти в Европа не купуват на борсата и имат дългосрочни споразумения – при нас това не е разрешено", припомни тя.

Паунова потвърди, че секторът на металургичната индустрия е структурен за българската икономика, но и особено важен за предлаганата "зелена сделка" на ЕС.

„В България има компании, които работят с най-добрите и модерни световни технологии“, подчерта тя.

По думите на изпълнителния директор на Българска асоциация на металургичната индустрия, надделява вярата, че проблемите ще бъдат преодолени и ще се намери баланс.

„Трябва да има бързи и адекватни решения както на ниво ЕС, така и на национално, настоява Паунова и подчерта, че винаги могат да се намерят схеми, които да подпомогнат една толкова важна индустрия. – Това не е металургията на миналото, а на бъдещето."