С над 13% са намалели броя на леглата в местата за настаняване в Пловдив и областта през февруари 2021 г, а нощувките са намалели с 30%. Функциониращите хотели и други места за нощуване също са се стопили с над 10 на сто. 

През февруари са действали 176 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, като броят на стаите в тях е 4,7 хил., а на леглата - 9,1 хиляди.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през февруари остава ниска - едва около една четвърт от всички места. Най-пълни са били хотелите с 4 и 5 звезди - 37.1%, следвана от тези с 1 и 2 звезди - 19.0% и с 3 звезди - 18.3%. Като цяло заетостта на леглата намалява спрямо февруари 2020 г. с 5.1 процентни пункта. 

Макар и бавно, бизнесът на местата за настаняване в града и областта се възстановява, като основен генератор на положителната тенденция са българите, които се реализирали 57 хиляди от общо 61 хиляди нощувки през февруари.

Около 1800 чужденци са посетили места за настаняване в Пловдивска област и са осъществили едва около 4000 нощувки.

Чужденците предпочитат отсядане в елитни хотели с над 4 звезди, като над половината от нощувките им са реализирани в тези места за настаняване. Средният брой реализирани нощувки от чужденците във всички места за настаняване в областта през февруари 2021 г. е 2.9.

Най-много чужденци, посетили област Пловдив, са граждани на Турция - 16.1%, Русия - 13.9%, Италия - 10.6%, Обединено кралство - 7.2% и Германия - 6.1% от всички пренощували чужденци в областта.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през февруари 2021 г. намаляват с 35.9% (30.8 хиляди) спрямо февруари 2020 година. Относителният дял на българите е 95.5% от всички пренощували лица, като по-голямата част от тях (78.8%) са нощували в хотели с 3 или 4 и 5 звезди и са реализирали средно 1.8 нощувки.

Приходите от нощувки в област Пловдив през февруари 2021 г. достигат 2.9 млн. лв., като от български граждани те са 2.6 млн., а от чужди - 0.3 млн. лева. В сравнение с февруари 2020 г. е регистрирано намаление на приходите от нощувки като цяло с 34.7%, като от чужди граждани то е със 72.0%, а от български граждани - с 25.3%.