КЦМ 2000 Груп е домакин на „Трета международна цинкова конференция в Европа“, която се провежда от вчера в Пловдив. Организатор на събитието е Международната цинкова асоциация, базирана в Брюксел, в която КЦМ членува вече 25 години.

Това е поредно домакинство на българския холдинг на такъв мащабен международен форум. Миналата есен КЦМ имаше честта да бъде домакин на първия международен конгрес за производство на олово по иновативна технология, която е приложена в завода по най-успешен начин чрез реализирането на проект „Ново оловно производство“ в КЦМ АД. Тази пролет фокусът на събитието е върху другия основен метал, в производството на който КЦМ също е лидер – цинкът.

„Третата международна цинкова конференция в Европа“ бе открита от Румен Цонев, главен изпълнителен директор на КЦМ 2000 Груп. Форумът събра над 120 участници от петте континента. КЦМ посрещна представители на 53 фирми и организации, сред които и най-големите производители на цинк от САЩ, Хонконг, Южна Корея, Бразилия, Индия, Турция, Египет, Иран, Русия, Казахстан, Узбекистан, Австралия и всички европейски държави. В продължение на три дни участниците от цял свят представят и обменят опит по отношение на устойчивост в използването на природните ресурси, добиването и рециклирането, развитието на технологиите за преработка на цинк, иновациите в приложението му и регулативната рамка.

Многогодишните инвестиции в подобряване на производството, минимизиране на консумацията на енергийни източници, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни условия на труд чрез успешното реализиране на обектите от мащабния инвестиционен проект „Технологично обновление и разширение на производството“ (ТОРП) затвърждават правилната посока на развитие на КЦМ 2000 Груп. КЦМ продължава да работи за модернизиране на производството чрез реализиране на други проекти.

За интереса към конференцията, впечатленията на гостите от производствената база на холдинга и цинковото производство, TrafficNews.bg разговаря с Явор Кехайов, директор дирекция „Здраве, безопасност, екология и системи за управление” в КЦМ АД.

- Г-н Кехайов, интересът към конференцията е огромен. Защо точно КЦМ бе избран за домакин на това събитие?

-  КЦМ АД е един от големите производители на цинк в световен мащаб, така че изборът му за домакин е естествен резултат. Над 30 държави участват на конференцията. Участниците са близо 120, организациите и фирмите – над 50. Представени са всички континенти. Най-силно застъпена е Европа като континент, почти всички държави са тук. Има държави от Латинска Америка, Австралия, Китай.

- Разкажете за вашето цинково производство и за програмите за безопасност и здраве при работа.

- КЦМ е един интегриран в технологично отношение завод. Освен цинково производство, съвсем немаловажна роля играе и оловният завод. Между двата завода има технологичен обмен на полупродукти, които се произвеждат в резултат на непрекъснатия цикъл на производство. И може да се каже, че единият завод трудно би съществувал без другия. Всички усилия в бъдещото модернизиране, включително и в екологичен аспект, ще бъдат насочени именно към усъвършенстване на този интегриран в технологично и процесно отношение комплекс.

Цинковият завод бе обект на значима модернизация в началото на 2000 година. През 2003 г. с финансовата помощ на японското правителство бе пуснат нов пържилен цех за пържене на цинкови концентрации и производство на сярна киселина. Той работи и до днес, в резултат на което в последните 20-ина години КЦМ значително успява да намали емисиите на серен двуокис в атмосферния въздух и да посреща законодателните изисквания за екологични норми. Важна част от цинковия завод е и т.нар. велц производство. Това са пещни агрегати, подобни като конструкция на тези, които се експлоатират в стоманодобива. Уникалното при тези агрегати е, че чрез тях се преработват вторични цинк съдържащи материали. Обикновено в много от случаите тези вторични материали всъщност са отпадъци за наши сродни компании, конкуренти, които нямат технология да ги преработват. Делът на преработените промишлени отпадъци през последните години достига около 25%, с тенденция да се повишава. Така и КЦМ отговаря на тенденциите в световен мащаб, защото всички производители се целят към т.нар. кръгова икономика. Безотпадните технологии, всички знаем, са модерна тема в наши дни и КЦМ се старае да не отстъпва на това поле.

- Вчера гостите разгледаха завода на КЦМ. Какви бяха техните впечатления? Разбрахме, че са проявили интерес и към оловното производство.

- Да, по принцип в такива конференции домакинът винаги дава възможност на делегатите да посетят и реално действащ завод. Ние при подобни посещения сме имали същата възможност, така че беше чест за нас да го организираме в първия ден на конференцията. Хубавото бе, че само четирима от всички делегати не посетиха завода, което показа какъв е интересът. Имаше много въпроси. Делегатите бяха разделени на две групи предвид големия им брой и тенденцията посещението им да се управлява безопасно на площадката. Все пак се посещава един действащ завод. Едната група посети оловния завод, където от 2014 г. сме въвели в експлоатация уникална TSL технология. Тя също идва от Австралия, където, за разлика от старото оловно производство, в пещен агрегат успяваме да вдигнем дела на произвежданите вторични материали. Подобно на велц пещите, имаме дял на оползотворяване на отпадъци над 20%. Имаме вътрешни материали като цинкови кекове, които без тази нова оловна технология биха били депонирани в ущърб на околната среда. С пускането на тази технология ние успяваме да го оползотворяваме, тоест да извличаме от тях ценните като продукт метални единици.

През 2007 г. можем да се похвалим с пускане на друга важна инсталация – за рециклиране на оловни акумулатори. Така че това също добавя добра точка към рециклинг темата.

Интересно бе за делегатите посещението на пържилния цех. От обратната връзка, която имаме, разбираме, че са впечатлени.