Световната банка очаква цените на някои метали да се повишат през 2022 г. и посочи кои в доклада си за стоковите пазари.В доклада се посочва, че световните стокови пазари са се променили под въздействието на пандемията от Ковид-19, войната в Украйна и последиците от изменението на климата - промяна, която може да има сериозни последици за развиващите се икономики.