Кметът на Варна е категоричен, че искат 16 милиона лева от Община Пловдив за акциите на Пловдивския панаир. Аз не съм съгласен с това. Ще се съобразя с волята и решението на Общинския съвет и пловдивчани, защото е нормално акциите на Панаира да са си на общината. Но ще изчакаме становището на министерството. Това заяви кметът на Пловдив Здравко Димитров преди минути. 

Предстои да бъде направен втори опит за апортиране на акциите на община Варна в Пловдивския панаир. Администрацията в морската ни столица отново е внесла предложение в местния парламент в града за апортиране акциите на община Варна от “Международен панаир Пловдив” АД в “Пълдин туринвест” АД. Припомняме, че това се случи и през октомври, но тогава точката бе отложена. Днес се разбра, че е внесено за сесията на варненския ОбС този петък, когато ще се разгледа на редовно заседание.

Самото предложение няма никакви съществени разлики, освен адвокатско становище от адв. Деяна Стефанова, според което в случая се касае не за скрита приватизация, както твърдят общинските съветници от Демократична България и във Варна, и в Пловдив, а за апортиране на дялове. Припомняме, че през октомври излезе становище на Министъра на икономиката Даниела Везиева, че апортът на дружествените дялове ще представлява нарушение на установения ред за извършване на приватизационни сделки и ще създаде предпоставки за скрита приватизация на Пловдивския панаир.

 Община Варна притежава 16 314 400 броя безналични акции “с номинална стойност 1 лев, представляващи 29% от капитала на “Международен панаир Пловдив” АД и основни акционери: държавата чрез Министерството на икономиката, община Варна и “Пълдин туринвест” АД (дружество с 25% участие на община Пловдив)”.

В текста на заявлението си с обем 180 страници, Георги Гергов информира съдружниците си от община Варна, че “през последната година и половина поради разпространението на коронавирус COVID-19 дружеството е провело едно- единствено изложение – “Хемус 2020”, с оглед наложените ограничения и мерки както за провеждане на масови мероприятия, така и за посещения на лица от чужбина, каквито са много от изложителите. Всички мероприятия от календара на “Международен панаир Пловдив” АД за 2020 г. след обявяване на извънредното положение са отменени, като не се очаква провеждането им и през тази година. Дейността на панаира е затруднена и от нарастващия дял на интернет услугите, глобализацията и намаляване на панаирите и изложенията като цяло в световен мащаб, което е трайна тенденция през последните години”, пише в заявлението.