Десетки заводи за производство на части, суровини и готова продукция в Пловдив и региона са изправени пред кризата на коронавируса.

В повечето сектори ситуацията е повече от притеснителна. При експортно ориентираните предприятия почти всичко зависи от компаниите майки и от наличните поръчки и възможности за износ. Голяма част от автомобилните предприятия в Европа затвориха врати, което автоматично означава нулева необходимост от създаване на елементи за производството.

Това от своя страна означава пълно затваряне на заводите и разпускане на служителите. От тук сценариите до преди дни бяха няколко, но при промените между двете четения в Закона за мерките при извънредно положение на практика бе ЗАБРАНЕНО служителите да бъдат пускани в НЕПЛАТЕН отпуск. Към момента текстовете в обнародвания закон налагат без оглед дали едно предприятие работи или не и без оглед дали това е по усмотрение на ръководството или в следствие на заповед – работникът да получава своето трудово възнаграждение. Всъщност терминът „неплатен отпуск“ остава като възможност само и единствено, ако той е поискан от служителя.

Вторият сценарий е пускане в платен отпуск, докато това е възможно, както и намаляване на работното време – от 8 на 4 часа. Този модел вече се използва активно в отрасли, в които има драстично понижаване на заявените поръчки. 

Така едно от големите предприятия, ориентирано само към експорт, е пуснало своите служители в двуседмичен отпуск през изминалите седмици, а сега възстановява дейността си с понижен капацитет и 4-часов работен ден. Всичко това обаче е съпроводено с много затегнати санитарно-хигиенни изисквания. Част от фирмите в Пловдив и региона правят това чрез забрана за използване на общи помещения за почивка, пускането на служителите в почивка в различни интервали, за да няма струпвания и т.н. Работодателите осигуряват и всички предпазни средства за трудещите се – маски и дезинфектанти.

Други работодатели обмислят масови съкращения и запазване само на част от трудещите се, с които да може да се произвежда само нужната продукция в условията на значително понижените поръчки. 

При други предприятия производствата минават изцяло на двусменен или трисменен режим на работа, а смените не просто не се застъпват, а се разминават минимум с по 1 час. Така производството спира за това време и междувременно текат усилени дейности по дезинфекция. Това още гарантира хората от различните цикли да нямат никакъв контакт едни с други.

„Подобни мерки са много ефективни, тъй като ако евентуално се открие заразен, ще бъде карантинирана само част от работната сила“, коментират експерти.

От друга страна новият закон дава възможност и за т.н. принудителен платен отпуск. В част от забранените браншове – заведения, хотели, туризъм – това е единствена възможност.

Очаква се съвсем скоро да започне да функционира т.н. финансова помощ 60/40, в която държавата се ангажира да поеме част от разходите за възнаграждение на служителите във всички бизнеси, които имат спад на приходите с 20%. Това поне е последното анонсиране предложение на властта, ала тази кризисна икономическа мярка все още не намира реално приложение, тъй като дори постановлението за нейното реализиране не е гласувано. За да се използва тази помощ, служителите трябва да се водят на работа, предприятието не трябва да има задължения към хазната и служителите трябва да бъдат запазени на работните си места в определен срок, който още се дебатира.

Не липсват и места, където служителите директно биват освобождавани. Много ресторантьори и хотелиери вече постъпиха именно така, за да могат да осигурят на хората поне минималната помощ, предоставяна от Агенция по заетостта.

Днес се очаква Министерски съвет да гласува окончателно постановлението за мярката 60/40. Тогава много от бизнесите ще преструктурират дейността си и ще вземат окончателно решение за своите служители.