Държавният фонд "Земеделие" преведе първите плащания по помощта "де минимис" за общините в Ямболско и Бургаско.

Засегнатите от чумата по дребните преживни животни 170 земеделски стопани от 7-те общини ще получат общо около 1 милион и 60 хиляди лева, или по 55 лева на овца или коза. Очаква се в следващите дни парите да бъдат достъпни по сметките на стопаните.

Плащанията са по подадените заявления от 19 и 20 юли. Обезщетения ще получат не само стопаните на подложените на евтаназия животни, но и всички останали, които подлежат на забрана за реализиране на млечни и месни продукти извън ограничената зона.